DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kyrkan beblandar sig i det världsliga

Nyan skrev att man i de åländska kyrkorna läste upp negativa asylbeslut under gudstjänsten senaste söndag.

Enligt rubriken så skulle detta ha retat rasisterna. Det framkom inte vem detta skulle ha varit. Journalisterna har ju lätt att sätta r-stämpeln i pannan på folk.

I artikeln så skrev man även att det ifrågasatts att kyrkan skall ”ägna sig åt politik”. Kanske de avsåg mig, då jag för en tid sedan skrev på Katarina Gäddnäs facebooksida: ”Må vara att Jesus var ”politisk” i sin tid, men på nåt sätt så känns det rimligare i dagens samhälle att kyrkan koncentrerar sig till sin respektive religion, och vi politiker håller oss till politik. Eller vill du att vi politiker skall stövla in på kyrkans domäner och skriva er på näsan vem ni skall viga och vem ni inte skall viga? Som exempel. Jag tror att kyrkan behåller fler medlemmar på det sättet.”

Maria Magdalena var en kvinna, som stod Jesus väldigt nära. Vissa forskare anser att hon var hans hustru. Kanske vi politiker skulle insistera på att kyrkan skall ändra det och även lägga till hennes evangelium i Bibeln?

Jag har besökt både St-Maximin-la-Ste-Baume i Provence där man kan se hennes skalle i närheten av den plats där hon levde sina sista år och Vézelay där resten av hennes reliker finns. I Rennes-le-Chateau vandrade jag de stigar där vissa påstår att Jesus gick sina sista dagar. Kanske jag som politiker borde påverka Bibeln?

Och tolv manliga lärjungar? Det går ju inte för sig. Skriv om så att ni klarar kvoten om 40 procentkvinnor.

Men kyrkan beblandar sig i det världsliga och försöker få fler flyktingar till Åland. Både genom de officiella vägarna och genom något man kanske kunde kalla ”privatimport”.

Men jag har en obehaglig känsla av att Åland tagit emot färre flyktingar det senaste året än det antal personer, som nu skrivit sig ut ur församlingarna på grund av kyrkans aktuella inblandning i politiken. Var detta verkligen Katarina Gäddnäs avsikt?

Och ni som läser upp dessa negativa asylbeslut. Har ni funderat över hur många av dem, som uppgett felaktig identitet, felaktig nationalitet eller andra felaktigheter?

Och är dessa beslut offentliga, eller sprider ni sekretessbelagda uppgifter?

Nyan beskriver, utan bevis, att polisen Springare skulle ha skrivit något rasistiskt. I en lokal tidning där han inte kan försvara sig. Jag läste hans inlägg samma dag det publicerades och skulle snarast beskriva det som hans subjektiva beskrivning av arbetsveckan. Alltså vilka personer (namn) han jobbat med då han utreder grova brott. Det fanns bara ett svenskt namn den veckan, men han skrev inget nedvärderande om någon av personerna. Han inledde bara med ”jag är så jävla trött”…

Som vanligt blir budbäraren skjuten. I Sverige blir numera även visselblåsare skjutna. Personerna bakom facebooksidan ”Rädda vården” gick inte säkra. SVT gjorde allt för att få reda på deras identitet.

På Åland försöker Nyan ta reda på om det finns någon inom ÅHS, som är emot den verksamhet som Katarina Gäddnäs står för.

Finns det ingen åsiktsfrihet på Åland? Har inte en person på ÅHS rätt att på fritiden debattera det hon eller han vill? Speciellt som det troligen inte framgår var personen arbetar.

Vi från Åländsk demokrati står för åsiktsfrihet, demokrati och kvinnofrid.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

 

Katarina Gäddnäs svarar:

De beslut från Migrationsverket som lästes upp i 40 församlingar i Finland och på Åland är autentiska beslut som är sekretessbelagda, men de asylsökande själva har gett oss lov att läsa upp dem.

Avsikten är att visa på den inhumana asylpolitik som nu bedrivs i Finland.

Den här kampanjen handlar uttryckligen om de människor som av Migrationsverket konstaterats ha lagliga asylskäl, men ändå avvisats med motiveringen att Kabul och Bagdad är säkra orter. Det handlar om människor vars livshistorier granskats och godkänts av Migrationsverket.

Jesus avrättades för att han ansågs för politiskt farlig av ockupationsmakten.

Kyrkan har varit en aktiv part i kampen för människorättsfrågor i många kulturer och tider. I Jesu linjetal Bergspredikan (Matt. 5-7) inskärper han de kristnas etiska ansvar. Vi skall inte bara älska våra vänner utan även våra ovänner och fiender.

I bergspredikan finns också den kristna etiken sammanfattad i den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall också ni göra för dem.” (Matt 7:12). Längre fram i Matteus-evangeliet inskärper Jesus budskapet; hur vi bemöter den hungriga, fattiga, hemlösa kommer att vara avgörande den dag vi ställs inför Guds dom. (Matt 25) Gästvänlighet är ett centralt tema i Jesu förkunnelse, helt i linje med Moseböckernas lagar om att ta emot invandraren.

Jesu föräldrar fick fly med honom som nyfödd. Flyktingens utsatthet är en grundbult i hela den kristna tron.

Vi kommer alla att stå till svars för hur vi levt våra liv på jorden, därför kan vi inte tiga.

Det är sorgligt om kyrkan på grund av detta förlorar medlemmar, med det är ännu sorgligare och förgörande för kyrkan om den förlorar sin sälta, sitt innehåll.

Katarina Gäddnäs

 

Nya Åland svarar:

Asylbesluten som lästes upp har godkänts för uppläsning av de berörda.

Nya Åland skriver inte att Springare är rasist utan att hans ”öppet främlingsfientliga inlägg” väckt både hyllningar och kritik.

Vi försöker inte ”ta reda på finns någon inom ÅHS, som är emot den verksamhet som Katarina Gäddnäs står för”.

Vi rapporterar om att asylbeslutsuppläsningen väckt stor debatt, konstaterar att vårdpersonals uttalanden väckt uppmärksamhet och problematiserar kring just det. Alltså åsikt- och yttrandefrihet bland anställda inom extra ansvarsfulla yrken som vård och polis.

Anna Björkroos

Chefredaktör