DELA

Kvinnornas ekonomiska situation har förbättrats

Jack Christenbrunn fortsätter att skriva nedlåtande, lögnaktiga och kränkande insändare vars huvudsakliga syfte verkar vara att kritisera och smutskasta socialdemokratiska kvinnor i politiken. Han bemödar sig inte om att ta reda på fakta. Enligt den rapport om ekonomisk utsatthet som Åsub gjorde år 2015 har de ensamboende kvinnornas situation förbättrats från 2004 till år 2012. För åldersgrupperna 70–89 år hade det skett en klar förbättring för både män och kvinnor, även om utredningen visar att relativ fattigdom fortfarande är en könsfråga. Kvinnor har lägre löner än män, kvinnor stannar i högre utsträckning än män hemma och tar hand om barn. Kvinnor jobbar oftare deltid för att få familjelivet att fungera och kvinnor straffas för detta med lägre pensioner än män.

Jack Christenbrunn har rätt på en punkt i sin insändare. Vi behöver mer feminister i politiken, i ledningsgrupper, i hemmet och i samhället. Inte bara i valtider utan varje dag, året om. Vi behöver fler män som ställer sig upp och kräver lika lön för likvärdigt arbete, tar ut en större andel föräldraledighet och som ökar sitt ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet.

Vi behöver också fler män som stöttar de kvinnor som tar ett samhällsansvar och jobbar på olika sätt för att få landskapet Åland, kommunerna och myndigheter att fungera för allas vårt gemensamma bästa.

Jag tycker att det är mycket lumpet och lågt av Jack Christenbrunn att hänvisa till något gyllene pensionsavtal som jag tydligen skulle ha. Det kommer att ta länge innan jag går i pension och fram till dess kommer jag oförtrutet att fortsätta att arbeta för en mer solidarisk, rättvis och demokratisk värld där människor, oberoende av ålder, kön och härkomst ska ha social trygghet och värdiga liv.

Carina Aaltonen (S)

Lagtingsledamot