DELA

Kvinnorna lever i männens värld

Tage Eriksson bemöter min insändare om kvinnovåld med att hävda att de flesta våldsbrott mot kvinnor i Finland begås av finländska män och inte av utlänningar. Än sen då, i min värld är brott mot kvinnofriden lika avskyvärda vilka män de än begås av. För mig är män, män. Oberoende av födelseort eller härkomst. I min värld skall kvinnovåld bekämpas med alla medel, oberoende av vem som utfört dem. Och i min värld är den nuvarande straffskalan för våld mot kvinnor obetydlig i jämförelse med de lidande och psykiska men kvinnor får av ett övergrepp.

Har det undgått T.E. att vi lever i ett manssamhälle? Ett samhälle som styrs av män, där män (i huvudsak) stiftar lagarna, där män generellt sett har högre löner än kvinnor, där män lyfts fram av män till högre poster i samhället, och där (hör och häpna) kvinnor i huvudsak röstar på män i allmänna val! Och i ett manssamhälle är det männen som sätter måttstocken. Också när det gäller våld mot kvinnor, och straffskalan för detta.

Jag anser att dagens åländska feminister är ganska tandlösa när det gäller att stå upp för utsatta kvinnor, sällan hörs deras röster i mediabruset när vi nås av information om våld mot kvinnor. Och när man som jag då har fräckheten att påpeka om att en grov våldtäkt begåtts mot en minderårig, blir jag i det närmaste hängd, för att jag haft oförskämdheten att påpeka att dådet utförts av en ung man av utländsk härkomst. Var finns de åländska feministernas åsikt i den här frågan? Eller är det den som T.E. framför i sin insändare? Borde inte också åländska kvinnor och män , i likhet med statsministern, fördöma övergreppet?

Det mångkulturella samhället i alla ära, men jag har fått lära mig att man tar sedan dit man kommer, och så måste det vara. De nya kulturyttringar som immigranterna inför i vårt land är säkert i många fall intressanta och berikande för vårt samhälle, men sist och slutligen måste de lära sig att följa de regler och lagar som gäller i deras nya hemland, vilket de flesta nog förvisso gör. Men därav inte sagt att det skulle vara otillåtet att diskutera de motsättningar som finns, och som kommer att finnas, när olika kulturer möter varandra.

Till sist vill jag påpeka att någon rasist är jag inte, inte heller någon Demokrat av något slag, men däremot anser jag det vara viktigt att man i ett demokratiskt samhälle har åsiktsfrihet och rätt att uttrycka olika åsikter utan att bli etiketterad som det ena eller det andra.

Runa Lisa Jansson