DELA

Kvinnor till spisen men utan mat !

Frisinnad samverkan serverar en rejäl kvinnofälla med barnomsorgspenningen. En sak är säker, den gynnar inte låg- och medelinkomsttagare. Ensamförsörjare kan inte ens drömma om att utnyttja ”pengen”.

Kvinnor kan i dag vara hemma på vårdledigt tills barnet är 3 år och då är ”inkomsten” under 400 euro i månaden minus skatt.
Då frågar jag mig, kommer utlovade 600–1.000 euro in från början eller efter barnet fyllt 3 år? Efter dessa tre år finns jobbet kvar, eller? Dagens kvinnor är kloka och lämnar inte ett jobb för att vara hemma och sköta barn.
I dagens samhälle måste vi följa den verkliga utvecklingen. Har kvinnan varit borta från arbetsmarknaden i 6 år blir det säkert svårt att återvända och många har inte sina arbetsuppgifter kvar. Det som kan diskuteras är att föräldrapenningen är för låg och borde höjas men det är en helt annan sak.

Efter att ha varit hemma i 3 år känns det säkert skönt att återvända till arbetet och de sociala kontakterna där. En klok socialdemokratisk kvinna anser att en bra kommunal barnomsorg inte är till nackdel för ett barn med tanke på utveckling och social samvaro med andra jämnåriga.
Ulla Andersson (s)
kandidat i lagtings- och kommunvalet