DELA

Kvinnodagen till ära!

Kvinnodagen har sitt ursprung ur arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, ofta förknippad med den kvinnliga vänsterrörelsen

Det handlar om kvinnors kamp för att få delta i samhället på samma villkor som män.

Vad betyder kvinnodagen för dig? För samhället, för världen?

För mig betyder den jämställdhet och rättvisa. Den uppmärksammar kvinnors historia. Den sätter fokus på kvinnors möjlighet till lika löner och bra utbildning. Den tar fasta på kvinnors framtid.

Dagen uppmärksammar allas lika värde, demokrati och kvinnors situation i världen.

I likhet med män har kvinnor inte samma åsikter eller inte samma syn på saker och ting. Vi har olika bakgrund, utbildning och erfarenhet vilket givetvis gör att perspektiven är olika. Olikheterna är vår styrka och har betydelse. Olikheterna ska speglas i samhället.

Ska vi nå framgång i jämställdhetsfrågor, lönefrågor, familjepolitiska prioriteringar eller andra viktiga frågor borde vi stötta varandra, se till att kvinnor får möjligheter till olika arenor, att föreslå kvinnor till att representera i olika organ. Att unna varandra framgång har betydelse. Det har betydelse i dag men framför allt för framtiden. Dagens kvinnor ska visa väg och vara goda förebilder i det gemensamma arbetet.

Tyvärr är det inte allt för sällan vi ser motsatsen med resultatet att ingen förändring sker eller åtminstone sker den väldigt långsamt.

Vi behöver bli fler kvinnor i ledande positioner, i fler bolagsstyrelser och i politiken. Vi behöver fler engagerade kvinnor inte färre.

I dag går mina tankar till alla de kvinnor som lever i krigets Ukraina. Ingen av dem vill ha krig. De skickar iväg sina män, sina söner, och barnbarn i vetskap om att de kanske aldrig får se dem igen. De flyr sina byar, städer och sina hem. Familjer splittras.

De är starka och modiga. Årets kvinnodag vill jag tillägna alla dem.

GUN-MARI LINDHOLM

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp