DELA

Kvinnodagen behövs!

Idag uppmärksammas Internationella kvinnodagen, en dag som inte spelat ut sitt syfte. I den liberala ideologin är alla människors lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter en central fråga. Tyvärr har vi en lång väg kvar att gå såväl internationellt som nationellt men också regionalt och kommunalt. Finland toppar våldstatistiken inom EU, lagtinget är sorgligt ojämställt och löneglappet mellan kvinnor och män är oförsvarbart. Vi behöver arbeta med jämställdhetsfrågan på alla plan; i lagstiftning, i verksamheterna, i företagen och i hemmen.

Vi vet att Åland inte är jämställt och vi ser att Åland skulle må bättre som jämställt. Många studier visar att jämställda företag är mer framgångsrika än ojämställda, ett jämställt myndighetsarbete gynnar den enskildes rättigheter och en jämställd vård skulle ge friskare kvinnor och män. Ojämställdheten påverkar också samhällsekonomin; kvinnors låga löner i kombination med ett ojämställt uttag av föräldraledigheter skapar nya generationer av fattiga kvinnliga pensionärer och vi skulle ha många fler företag om kvinnor startade lika många företag som män. Vi har allt att vinna på att arbeta för ett jämställt Åland, kom med i kampen du också!

Lantrådet Katrin Sjögren

Finansminister Mats Perämaa

Utbildningsminister Tony Asumaa

Liberala lagtingsgruppen