DELA

Kvinnobanken tackar

I samband med firandet av min 50-årsdag i somras undanbad jag mig presenter och uppmuntrade i stället mina gäster att stöda Kvinnobanken. Kvinnobanken är finländsk och jobbar för att ge utbildning och yrkesmöjligheter åt kvinnor och deras familjer i utvecklingsländer. Forskning visar att genom att stöda kvinnor hjälper man hela familjen och i förlängningen även hela bysamhällen.

Min målsättning var att samla in 750 euro, vilket räcker till att starta en hel bybank. Bybanken beviljar förmånliga lån, som möjliggör för kvinnorna att få en utbildning och starta egna företag. Resultaten av bybankerna har varit mycket goda. Till min stora glädje inbringade uppropet det dubbla, dryga 1500 euro, vilket alltså räcker till två bybanker. Jag är glad och överväldigad av givmildheten och omtanken. Stort tack till alla er som deltog. Dessutom vet jag att en del av mina gäster valde att stöda Kvinnobanken direkt, stort tack även till dem.
Susanne Lehtinen
Mariehamn