DELA

Kvalitativt socialt arbete ingen omöjlighet – men kräver resurser!

Jag är en av många som jobbat som ensam socialchef i en liten kommun. Under de dryga två åren hanterade jag mer eller mindre själv allt från ledningsansvar inom barnomsorg och äldreomsorg, föredragning inför socialnämnd till allt operativt socialt arbete på socialkansliet. Jag gjorde det enligt bästa förmåga, trots svårigheter att rekrytera personal, hela tiden medveten om att barn behövde omhändertas, att verksamheten behövde utvecklas och att de lagenliga tiderna inte följdes.

Jag lärde mig att KST är nödvändigt.

Tillbaka sex år senare på samma tjänst som socialchef så har jag mötts av någonting helt annat. Vi har tillräckliga resurser på socialkansliet! Inte så att det på något sätt svämmar över, men med en kombination av hel- och deltidstjänster som socialchef, socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare har vi på socialkansliet möjlighet att arbeta professionellt med allt från utredning, beslutsfattande och stöd. Det kvalitativa sociala arbetet är en verklighet – ingen utopi!

Snart är det dags för KST.

Min insändare riktar sig till de som planerar KST; Katarina Dahlman, Carolina Sandell, den nytillsatta styrelsen, de politiker som fattar beslut om resurser till verksamheten. Min uppmaning är – ta höjd när ni planerar för tjänsterna inom KST. Kvalitet måste vara syftet med KST, både på kort och på lång sikt. Resurserna behöver motsvara behoven för att det ska vara möjligt att starta upp en verksamhet som uppfyller lagens krav och för att kunna erbjuda attraktiva tjänster åt välmående personal.

Kvaliteten kommer inte automatiskt med ny lagstiftning eller för att alla tjänstemän sitter under samma tak, eller ens i och med mer specialiserat arbete. Det professionella sociala arbetet kräver också tillräckliga personalresurser.

Låt oss hålla kvaliteten! Låt oss bli ännu bättre.

JONNA GRANBERG
SOCIALCHEF I ECKERÖ KOMMUN