DELA

Kupp eller öppet och demokratiskt val?

Ännu en gång skriven Nya Åland om den så kallade ”kuppen” vid senaste val av centerordförande. Tidigare har också andra medier varit inne på ”kupplinjen”.
Därför vill jag berätta hur valet gick till i verkligheten, speciellt med tanke på att mitt namn ofta nämns som kuppmakare till att Harry Jansson valdes till ordförande.
Min enda åtgärd var att inför valet, på en fråga av en journalist, säga att jag stöder Harry Jansson till ordförande för åländsk center.
Att detta uttalande, som dessutom gjordes flera veckor före valet, tolkas som en ”kupp” är för mig obegripligt.

Månader före ordförandevalet så tillsatte centern en valberedning. Valberedningen beslöt att höra centermedlemmarnas åsikter vem de anser att borde bli centerordförande. 4 till 5 kandidater fördes fram. En del av dessa tackade nej till uppdraget och några tackade ja.
Efterhand och god tid före ordförandevalet så framstod officielt två kandidater, Veronica Thörnroos och Harry Jansson. Veckor före valet spekulerades det ganska ivrigt i våra lokalmedier om vem som skulle bli vald.
Som vi alla vet valdes Harry Jansson till ordförande för centern genom en demokratisk omröstning. I dagarna har Svenska centerpartiet fört fram tre kandidater som ny ordförande. På partikongressen i september kommer valberedningen att föra fram sin ordförandekandidat. Då kommer kongressen att välja en av de tre kandidaterna till ordförande.

I svensk press lovordas nu det svenska centerpartiet för att de gör valprocessen på ett nytt, öppet och demokratiskt sätt. Pressen hoppas att de andra partierna följer efter och inte som tidigare mer eller mindre handplockar en ordförande som sedan på ett skenbart sätt röstas fram till ordförande för partiet.
Som anges ovan så är centerns valprocess i Sverige mycket snarlikt den på Åland där Harry Jansson slutligen valdes som ordförande. Men olikheten är att pressen på Åland kallar det för ”kupp” medan den svenska pressen kallar det för ett nytt, öppet och demokratiskt val.
Runar Karlsson (C)
Lagtingsledamot