DELA

Kunskaper byggs från grundskolan

Vill vi att våra barn ska vara producenter av morgondagens digitala tjänster eller bara vara konsumenter av desamma? Den frågan behöver vi ställa oss när vi diskuterar såväl utbildningsfrågor som näringslivsutveckling. Datorisering, digitalisering, automatisering och annan teknikutveckling är redan verklighet, och utvecklingen kommer inte att avta. Redan nu ser vi en mycket stor efterfrågan av personer med teknisk kompetens och vi vet att vi har stora förändringar på arbetsmarknaden att vänta i ljuset av införandet av AI-teknologi.

Det är lätt att fastna i diskussioner om att Ålands gymnasium och Högskolan på Åland ska erbjuda fler platser inom exempelvis IT-utbildningarna, men för att med framgång examinera från gymnasial- och högskolestadiet krävs att de ungdomar som går ut grundskolan har tillräckliga kunskaper och framförallt ett starkt intresse. Bland annat därför har liberalerna fört fram att programmering borde vara ett valbart ämne redan i grundskolan.

Matematik och teknik behöver få ett särskilt fokus på bred front, det vill säga dels som skolämnen och dels i olika initiativ för att höja intresset för STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Till det sistnämnda kunde Pafmedel användas för ett särskilt fokus för olika teknikklubbar så som Kodarklubben. Inom småbarnspedagogiken kan mer lekfyllda modeller nyttjas.

Framtidens arbetsplatser kommer, i jämförelse med idag, vara betydligt mer automatiserade. Människor kommer i högre utsträckning göra det som människor är bra på, samtidigt som det kommer att finnas ett stort behov av att förstå vad AI och andra system sköter åt oss. Även om lärarna i grundskolan redan idag gör ett mycket gott arbete är det dags att börja föra diskussioner om hur utbildningen, på alla nivåer, ska matcha morgondagens arbetsmarknadsbehov.

INGRID ZETTERMAN

LIBERALERNA