DELA

Kunskap om självstyrelsen ger oss ökad makt

Vi inom Ålands Framtid ställer oss ständigt frågan varför inte självstyrelsen engagerar ålänningarna? Självstyrelsen utgör ju trots allt fundamentet för det samhälle vi har idag. Utan vår rätt att bestämma själva i många frågor hade inte Åland varit det Åland är. Utan självstyrelsen hade det varit omöjligt att bevara vårt svenska språk och vår kultur.

Är det så att vi ålänningar tar allting för givet? Är det så att det saknas grundläggande intresse för rätten att bestämma själva. Saknas kunskap? Vänder vi självstyrelsen ryggen på grund av att media allt som oftast väljer att lyfta fram endast det som är negativt, alla konflikter med Finland i tid och otid, allt nojs och bråk kring den nya självstyrelselagen som rann ut i sanden?

Ålands Framtid inser att vi inte kan ta självstyrelsen för given. Tvärtom måste vi hela tiden kämpa för att behålla och helst utveckla vår frihet. Självstyrelsen är unik. Därför bör den få den positiva klang den förtjänar. Vi måste se fördelarna och möjligheterna med att kunna bestämma själv, att rå om oss själva. Det ger oss oanade möjlighet att forma och bygga upp ett ännu bättre samhälle, anpassat för oss, framtiden och kommande generationer.

Ifall vi inte litar på de politiker som i dag har till uppgift att sköta vår självstyrelse måste de bytas ut. Nästa möjlighet till det ges i lagtings- och kommunalvalet om knappt nio månader. Utnyttja din rätt att välja!

Inom Ålands Framtid tror vi att ökad kunskap om vår självstyrelse redan från tidig ålder grundlägger ett engagemang för livet. Därför är det anmärkningsvärt att det inte finns läroböcker om självstyrelsen i grundskolan. Våra unga tenderar att läsa tryckta böcker medan information i digital form lätt skrollas igenom och inte ger motsvarande förutsättningar för inlärning. Dessutom ger fysiska böcker våra unga ett välbehövligt, analogt avbrott från skärmtid som redan upptar en alldeles för stor del av dygnet.

Lika självklart är det också att det på Åland bör finns någon form av kunskaps- och forskningscenter om vår självstyrelse och andra autonomier. Det skulle lyfta Ålands ställning och samtidigt öka kunskapen om vår unika självstyrelse både lokalt och internationellt. En sådan institution passar mycket väl in inom Ålands högskola som på så sätt även ges ett behövlig lyft och ny energi som lärosäte för högre studier.

Som vår lagtingsledamot Anders Eriksson uttryckte det i lagtingsdebatten i förra onsdagen är kunskap makt. Ju större kunskap vi har om självstyrelsen desto mer makt har vi ålänningar över vår egen tillvaro.

ÅLANDS FRAMTID

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp