DELA

Kunskap om normer behövs

Vi socialdemokrater strävar till likabehandling för alla sexuella minoriteter.

Stadsstyrelsen behandlade en motion om HBTQIA+ information i skolorna på sitt senaste möte. En enhällig stadsstyrelse tog beslut att godkänna bildningsnämndens beredning som var både informativ och framåtsyftande. Det har handlat om att sprida kunskap och det har just föreningen Regnbågsfyren erbjudit Mariehamns skolor.

Det gäller att rent konkret främja medvetenhet om HBTIQA+ personers sociala rättigheter och välmående samt att spridit kunskap för att stöda stadens personal i deras arbete och information till de unga i de här frågorna. Vi borde aktivt inom staden arbeta med att ordna olika workshopar, kring teman som HBTIQA+ – gruppernas sociala och samhälleliga rättigheter och evaluering och uppföljning av stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Det finns mycket nytt i de här frågorna, framför allt vad gäller lagstiftningen.

Det gäller att bli medveten om strukturer och normer. Sverige är mycket längre hunnet i de här frågorna. Det märks framför allt i hur dessa ärenden får resurser och i att det forskas mycket inom området.

Vi är inte alltid medvetna om våra normer. Vi tycker och tänker att vår omgivning är neutral, men den är inte det, strukturerna finns i hela samhället. Sist och slutligen handlar det om att ge alla rättigheten att vara och leva som de själva vill.

SARA KEMETTER

ORDFÖRANDE MARIEHAMNS SOCIALDEMOKRATER