DELA

Samarbete behövs för stadens centrum

En av de saker som företagarna på Åland (FPÅ) är mest bekymrade över är hur köpmännen på Åland skall hantera generationsväxling och webbhandel.

Generationsväxlingen är beroende på om det finns framtidstro hos nya generationer av köpmän och det i sin tur om det finns förutsättningar att ha handel enbart i traditionella butiker och i kombination med webbshopparna som riktar sig utanför Åland. Skattegränsen är både en välsignelse och en förbannelse. En fördel för köpmännen är att det är förenat med mycket omak att få in saker utifrån Åland för en konsument, så fortfarande finns det de som handlar på Åland i stället. Den stora nackdelen är att det är förenat med antingen mycket merarbete och/eller kostnader att skicka varor utanför Åland.

Idag när det aldrig har varit lättare (billigare) att nå eventuella kunder över hela världen, så kan vi inte konkurrera på i närheten lika villkor som andra i EU. Det är svårt att göra något med exportförutsättningarna utan göra förändringar av skattegränsen.

Vi kommer att återkomma till det senare i sommar.

Det vi kan göra något åt själva, är att hjälpa de köpmän som finns lokalt på Åland. Runt omkring i västvärlden så har redan sedan en lång tid köpcentrum vuxit upp utanför städerna, så även här. Åland är till mycket en turistort med betoning på några få intensiva sommarmånader.

Maxinge är en bra satsning, dock med den baksidan att flertalet köpmännen har flyttat ut dit och lämnat ett tomrum efter sig i innerstan. Då måste politikerna i Mariehamn fundera på vad det beror på och försöka ge lika bra eller bättre förutsättningar för att få igång kommersen på allvar i igen.

Ömsens och Dennis Janssons projekt är positiva signaler för innerstan, där finns inte bara en vision utan också viljan att investera i centrum. Samtidigt har vi konstaterat i pressen att tjänstemännen inte för en dialog och stadsarkitekten säger att det är en politisk beställning att försvåra? Utmaningen är att få maximera yta och våningsantal för dem som äger och som ska bebygga tomterna. Här måste ju mera hänsyn tas till dem som äger marken och projekten framom politiskt tyckande!

Många andra städer delar samma utmaningar. I Sverige har sedan 1990-talet en intresseorganisation arbetat med att få mera livaktiga och stadskärnor. Varje år sedan 1993 har de utsett årets stad som har lyckats bäst med att utveckla sina stadskärnor. Senast var det Östersund som fick priset. City Mariehamn som är medlem i organisationen Svenska stadskärnor och enligt dem är den gemensamma nyckeln för de städer som lyckats bra, är att samarbetet mellan politiker, tjänstemän, fastighetsägare och köpmän/serviceidkare har fungerat bra. De har helt enkelt haft en gemensam målsättning, både kortsiktigt och långsiktigt. Varför saknas den inställningen bland dessa grupper hos oss?

Det är viktigt för hela Åland att Mariehamn har en bra puls, liv och rörelse inte bara under sommaren för turisterna, utan även de andra månaderna så att folk vill flytta till Åland.

Gå gärna och tyck till hur ni vill att Mariehamn skall utveckla sin stadskärna.

Styrelsen för Företagarna på Åland