DELA

Tandlösa åtgärder mot plastpåsar

För ett par dagar sedan fick vi veta via ett pressmeddelande från landskapsregeringen att minister Camilla Gunell hade deltagit på de nordiska miljö- och klimatministrarnas möte 27.04. i Borgå, Finland.

I pressmeddelandet berättades att en av frågorna som hade diskuterats var den ökade föroreningen i våra hav som beror på plaster och mikroplaster. Vidare stod det att ministrarna godkände en deklaration där de uttrycker sin oro över de nedsmutsade haven och deras inverkan på människors hälsa och de marina organismerna. Ministrarna uppmanar till åtgärder för att bekämpa plast- och mikroplastavfall i havsmiljön.

För inte så länge sedan, närmare sagt 15.04, fick jag ett brev från landskapsregeringen, undertecknad av bland annat vicelantråd Camilla Gunell. I brevet meddelades om landskapsregeringens beslut angående medborgarinitiativet “Förbud mot plastkassar”.

Landskapsregeringen beslöt att det i dagsläget inte är aktuellt att förbjuda plastkassar och plastpåsar. Däremot kommer en ändring av Europarlamentet och rådets förpackningsdirektiv, som innebär att antalet plastbärkassar ska minska, att implementeras under året.

Det är minsann inte lätt att bli klok på våra beslutsfattare i denna fråga!

Redan långt innan frågan initierades av EU, har plastens och speciellt plastkassarnas katastrofala påverkan i naturen allmänt och särskilt i marina miljön debatterats, utretts, forskats och olika förslag att minimera skadeverkningarna lagts fram av politiker, myndigheter, medborgarorganisationer och folkrörelser. Resultatet av allt detta idag är att sammanlagt 400 stater, regioner, städer och vissa områden har total förbud mot plastkassarna. Saken tas på fullt allvar!

För vår landskapsregering var alternativen helt klara: följa EU-direktiven angående minskning av bruket på plastkassarna per person och per år eller gå in för att förbjuda plastkassarna i minuthandeln.

Medborgarinitiativet från sommaren ifjol, för att förbjuda plastkassarna och plastpåsarna för engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln, samlade under en kort tid 1 400 namn av röstberättigade ålänningar. Behandlingen av medborgarinitiativet under lagtingets remissdebatt och i social- och miljöutskottet var respektfull och positiv och landskapsregeringen fick till uppdrag att utreda behörighets- och övriga juridiska aspekter.

Jag har kontinuerligt haft kontakt med ministrar i landskapsregeringen och beredande tjänstemän under resans gång. Deadline för att fatta beslut i ärendet är 27.11.2016 eller som det heter att EU-direktiven ska vara implementerat. Jag har framfört argument för förbud, så som jag gjorde det under namninsamlingen medelst flera insändare, men tyvärr valde landskapsregeringen i tidigt skede att följa rikets modell gällande vissa åtgärder för att försöka minska användningen av plastpåsarna.

Tyvärr kommer det att blir tandlöst, omöjligt att administrera och belasta näringslivet med ytterligare byråkrati samt gå alldeles för långsamt. Men … det fanns besvärshänvisning med i lanskapsregeringens brev. Så hoppet är inte helt ute och jag hoppas också på fortsatt stöd av medborgarna på kampen för bättre, hälsosammare miljö för naturen, oss själva, våra barn och kommande generationer på Åland, innan det börjar bli för sent.

Rauli Lehtinen