DELA

Kulturrasism är de helt klart är skyldiga till

I onsdagens tidning kunde man läsa att Stephan Toivonen från Åländsk demokrati har polisanmält ett antal personer eftersom de enligt Toivonen felaktigt kallat honom och ÅD för rasister.

Det Toivonen har sysslat med ända sedan sitt massutskick i maj bland annat genom sina många insändare och andra uttalanden är ren och skär kulturrasism. Toivonens alla insändare har haft ett genomgående tema: att om och om igen påstå att främst människor från Irak på något vis skulle vara mer benägna att våldta och begå våldsbrott och att man därför inte ska ta emot flyktingar därifrån.

Detta trots att det är där IS är som mest aktiva och att Irak av World Peace Index rankas som det land i världen som har absolut mest terrorism och är näst mest krigshärjat och trots att dessa påståenden helt enkelt är falska.

I Nationalencyklopedins definition av kulturrasism står det så här: En kulturrasistisk syn bygger på föreställningar om att kulturer är statiska. Därmed finns en tendens att se processer och fenomen som utslag av kultur snarare än som utslag av klass, kön och diskriminering.

Ett kulturrasistiskt sätt att tänka betonar olikheter snarare än likheter och ser negativa drag i andras livsstilar. Det som är individers möten blir i ett sådant resonemang till kulturers möten.

Toivonens åsikter och uttalanden tycker jag att passar in perfekt på den här definitionen. Han påstår, precis som i definitionen att våldtäkter och dylikt skulle bero på kulturen snarare än en rad andra faktorer. Personligen tycker jag att det är att försöka förenkla ett problem så långt att det inte längre finns ett spår kvar av faktisk sanning.

ÅD och Toivonen gör sig inte skyldiga till den klassiska biologiska rasismen som på senare år i princip har dött ut helt efter att ha blivit motbevisad av vetenskapen. Men kulturrasism, det är något de helt klart är skyldiga till.

Därför tycker jag att alla de som kallat dem för rasister bara har gjort en korrekt beskrivning av deras politik, vilken inte på något vis är ett brott.

Så, som Igge Holmberg redan sagt: om ni inte vill bli kallade rasister, sluta med rasistiska uttalanden. Det är inte svårare än så.

Ivar Jansson

Studerande, Mariehamn