DELA

Kulturministern vill begränsa kulturens roll

Kulturutövare skall behandlas rättvist och jämlikt i kulturdelegationen som är en myndighet.
En politisering av kulturdelegationen där enbart regeringspartierna utan opposition skall avgöra fördelningen av medel innebär ännu större möjlighet till vänskaps- och svågerpolitik. De kulturutövare som inte har de ”rätta kontakterna” eller sympatiserar med partier utanför delegationen utsätts för ännu större risk att bli utan medel eller få nedskärningar.
Det finns en tendens att de som sitter närmast köttgrytorna har bättre förutsättningar att få soppa. Att debatten om anslagen skulle bli livligare om oppositionen kastas ur delegationen är svårt att se. Vad kommer det att hjälpa om oppositionen efter beslut i delegationen försent kan ta del av och möjlighet att reagera på beslut i delegationen.

Förlorarna blir kulturutövarna som har risk för att bli olika behandlade, och en centraliserad ”stats-inriktad” kulturbedömning som kan domineras ännu mer av ett fåtal. Det är de fria kulturutövarna och demokratin som drabbas, kulturens roll som fri och tankeväckande kraft i samhället begränsas. Landskapsregeringen och kulturministern har alla förutsättningar genom att utveckla en kontinuerlig kontakt med delegationen föra en dialog om inriktningen på kulturområdet.
Hela fördelningsprincipen från Paf till kulturdelegationen och specialnämnderna bör ske efter god förvaltningssed och jämställt så att kulturutövarna behandlas rättvist.
Liberalerna genom
Hannele Vaitilo vice ordf och Rolf Lindqvist ersättare, kulturdelegationen