DELA

Kulturfrågor avvaktar svar

En semesterfundering vid morgonkaffet – när man nu äntligen har tid att tänka lite fritt…:
Om och om igen läser vi i tidningarna om vilket förlåtande sinnelag kulturministern har. Vi läser också om hur han rätat upp sina matvanor och börjat leva ett nyttigare liv.
Men för mig som tycker konst och kultur är viktiga frågor i samhällsbygget skulle det i stället vara intressant att ta del av kulturministerns syn på kultur.

Det finns ett antal frågor som är viktiga för det åländska samhället. Aktuellt just idag är Peter Winqvists (f.d.) installation vilken sätter fokus på enprocent- målet vid offentlig nybyggnation. Vad har kulturministern gjort för att genomföra att 1 procent av byggkostnaderna går till konstnärlig utsmyckning?
En annan intressant fråga är den om konstens och kulturens samhällsnyttiga betydelse, vad har ministern för insikt och åsikt om detta? Varför är det viktigt med konst och kultur anser kulturministern?

I början av sitt kulturministeruppdrag deklarerade han att han anser att konsten och kulturen bör ta samhällsansvar genom att söka stöd hos näringslivet, men sen dess har jag inte läst något mer om hur han ser på saken – ingen debatt, inga intervjuer.. Det skulle varit roligt att förstå lite mer om hur ministern menar att näringslivet skulle skapa förutsättningar för en undersökande och nytänkande konst.
Och konst och kultur i skolan, var står ministern i denna fråga? Vad anser ministern om konstnärliga processer i skolan, om de kreativa ämnen som är så oerhört utvecklande och som tränar självständigt tänkande och förmågan att ta ställning och att lära. Hur stöder (skol-) kulturministern detta?

Vad är på det hela taget hans grundsyn på konst och kultur och hur och var ser vi resultatet av kulturministerns arbete?
Jag själv önskar ett samhälle där konsten får leva och utvecklas på egna villkor, enligt det kunskapssystem den representerar. Jag önskar ett samhälle där de styrande inom konstsektorn har gedigna kunskaper om det område de har att bestämma över – och att de har visioner som bygger på dessa kunskaper. Och att dessa visioner förverkligas på ett modigt sätt.

Jag önskar ett konst och kulturliv som inte bara finns för att producera vackra föremål. Jag önskar ett konst och kulturliv som skapar debatt, som ger utrymme för tankar och upplevelser. Ett kulturliv som inte nödvändigtvis är kommersiellt inriktat, som stimulerar och provocerar, som ger oss impulser att känna och att tänka och att samtala . Som ger tillfälle till att mötas och att utvecklas.
Nu fattar jag förstås att även kulturministrar ligger i hängmattan såna här dagar och därför vill jag ge ett litet tips inför hösten: tag en sax, klipp ut mina frågor och nåla upp dem på anslagstavlan. Jag kan vänta tills i höst med svaren!
Trevlig sommar hälsar
EvaMaria Mansnerus,
skärgårdsbo