DELA

Kulturfientlig och centralistisk

”Rapporten innehåller bara beräkningar, inga förslag. Det är bara teoretiskt. Det handlar inte om att något ska göras, utan hur det kunde göras som inte ska göras.”

Företrädare för regeringsblocket vet just nu inte hur det ska vända sig för att försäkra att en rapport som begärts och tagits fram som underlag för nästa års budget egentligen inte innehåller förslag utan något annat mindre bestämt. Läser man uppdraget och rapporten är bilden en annan och mycket mer skrämmande.

Samtidigt välkomnas icke-förslagen av kommunsidan. Kommunförbundets Magnus Sandberg och Finströms kommundirektör Erik Brunström till exempel är positiva.

Ännu har ingen frågat föräldrarna till barnen, lärarna i skolan, personalen som ska bytas ut mot någon billigare, eller kommuninvånarna var service skulle försämras.

Inte heller har någon lyft det uppenbara – att lättnader i lagstiftningen kommer att öka skillnaderna mellan kommunerna, mellan dem som väljer en miniminivå för att de inte har råd med annat, och dem som fortsätter med en högre nivå.

Förverkligas icke-förslaget att göra kommunala bibliotek valfria kommer det att finnas kommuner med och kommuner utan bibliotek, kommuner där läsning uppmuntras och kommuner där läsning sparats bort. Det är ett märkligt kultur- och bildningsfientligt icke-förslag som ytterligare ökar centraliseringen av service till Mariehamn.

Och vad menas med icke-förslaget att lätta på kraven för bevarande av kulturvärden för att underlätta exploatering och ekonomisk tillväxt? Är kulturvärden också bara kostnader och hinder? Är det ett överflödigt ont att vi har lagstiftning som förhindrar att viktiga kultur- och miljövärden bevaras, trots att det innebär restriktioner för exploatering.

Det är självklart att Åland har utmaningar att få sin offentliga ekonomi i balans. De flesta sätt att lösa utmaningarna har regeringen redan avskrivit, och nu kommer man med (icke-)förslag där man ska klämma pengarna ur det viktigaste vi har av grundtrygghet. Som om det inte vore självklart att det man sparar på assistenter i kommunerna får man betala i utanförskap, extra stöd och skolavhopp i gymnasieåldern. Men då är det ju en annan börs, låt vara lika skattefinansierad.

Allt kostar, självklart, men allt är inte bara kostnader.

NINA FELLMAN (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp