DELA

Kulturarvet är viktigt för tillväxt

I budgetdebatten som pågår i lagtinget är ett fokusområde tillväxt och utveckling.

Liberalerna framhåller att viktiga tillväxtfrämjande åtgärder är kunskaps och kompetenshöjning i samhället. Vi understryker också att det ligger ett enormt värde för t.ex. besöksnäringen i våra kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader och områden.

Vi har historiskt viktiga skatter inom våra gränser. Många har lyfts fram och tillgängliggjorts. Nu är det dags att ta nya tag i Bomarsundsområdets utveckling.

Tillgängliggörande genom digitaliseringen går vidare men nästa steg i utvecklingen ska tas och inför självstyrelsens hundra års jubileum är planen att området utvecklats med ett besökscentrum. Bomarsund har stor potential för besöksnäringen och är också en väsentlig del i vårt kulturarv vilken lagt grunden för vår självstyrelse, demilitarisering och neutralisering.

Jag vill också passa på att lyfta fram allt det arbete som utförs ideellt för att lyfta fram vår gemensamma kulturhistoria. Tack vare de insatserna finns ett stort antal intressanta besöksmål i vårt landskap.

Viveka Eriksson

Gruppordförande liberalerna