DELA

Kultur skapar tolerans

Känslan av att man missade tåget och står ensam på perrongen. Människors ensamhet och hopplöshet är grunden till främlingsfientlighet.

Jag jobbar för tillfället med en text av Henning Mankell som heter ”Grävskopan”. Vid en första genomläsning verkar den vara fascistisk och sexistisk. Och det är den. Men texten får en att förstå. Förstå människan bakom.

Jag tillhörde dem som för flera år sedan ansåg att man inte skulle ta in högerradikala idéströmningar i samhällsdebatten. Senare ändrade jag och många med mig åsikt. Plötsligt skulle vi ta in dem i debatten. I dagsläget tror jag inte på det ena eller det andra. Det handlar om den enskilda ensamma människan bakom. Oftast män.

För att möta de oftast högerradikala strömningarna måste vi börja se människan. Det finns väldigt många människor som känner sig ensamma och övergivna av det stora samhällskollektivet. De känner att de inte har en plats här.

Min bästa medicin är kultur. Att få engagera sig i ett skapande sammanhang. Det kan te x vara i en kör, via teaterns värld, i en skrivarklubb, via dansen, eller i en orkester. Delaktighet.

Att få känna sig som ett kugghjul i maskineriet som skapar vår samtid! Att satsa på kultur är att satsa på ett tolerant samhälle!

Jonas Love Danielsson,

Liberal Lagtingskandidat.