DELA

Kultur en bra affär

Socialdemokraterna anser att det rika kulturlivet är en av hörnstenarna och en profilfråga för staden och hela Åland. Forskning visar tydligt att det finns ett starkt positivt samband mellan ekonomisk och annan utveckling av ett samhälle och utbudet av kulturaktiviteter.

Socialdemokraterna vet att ett rikt kulturliv bidrar till att vi som bor här trivs, att folk vill flytta till Åland och att man vill besöka Åland. Det bidrar till positiv ekonomisk utveckling genom att arbetstillfällen skapas och genom ökade intäkter för företagen. Kultur är alltså en bra affär!

Socialdemokraterna anser att mer skattemedel, inte mindre, behövs för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kulturlivet i Mariehamn och på Åland. Samhällets stöd ska säkra den tredje sektorns grundkapacitet och fungera som katalysator och smörjmedel för ett rikt och mångsidigt kulturliv.

En röst på socialdemokraterna är en röst för ett blomstrande kulturliv.

Karl-Johan Fogelström (S)