DELA

Kullerbytta, Anders Eriksson

Det är närmast roande att se hur Anders Eriksson tar till det klassiska knepet med omvänd bevisförning. Det är ju Anders Eriksson som vill göra en genomgripande samhällsomvandling på Åland, och så kräver han att jag skall redogöra för mina strävanden!
Det kallas för omvänd bevisföring.

Vill Anders Eriksson veta vad jag och liberalerna står för rekommenderar jag varmt ett besök på vår hemsida (www.liberalerna.ax) för studium av partprogram, sakprogram och snart även valprogram samt allt övrigt material.
Anders Eriksson tillförde ingenting nytt, varför jag rekommenderar väljarna att glömma självständighet och ÅF.
Pol .mag Folke Sjölund (lib)