DELA

KST viktigast för att förbättra välfärden

Runar Karlsson gör ett plötsligt påhopp på Åland socialdemokrater.

Med hänvisning till Magdalena Anderssons löften om satsningar på välfärden i sitt tal i Almedalen kritiserar Runar Karlsson Socialdemokraterna på Åland för att finansminister Perämaa vill skära i anslagen till välfärden. Kanske det är den kalla sommaren som fått Runar Karlsson på så dåligt humör att han som många andra frustrerade män måste projicera sitt dåliga humör på socialdemokraterna.

Jag har läst centerledaren Annie Lööfs tal i Almedalen. Ett bra tal om arbetspolitik, främlingsfientlighet och andra viktiga samhällsfrågor. Välfärden behandlar hon inte alls i sitt tal. Men inte tror jag för det att hon, centern på Åland eller Runar Karlsson struntar i välfärden. Bättre kan du Runar.

Välfärden behöver förbättras och anpassas till pågående samhällsförändringar. I många västländer har man under en längre tid fört en marknadsliberal politik som i första hand gått ut på att hålla skatterna nere, minska de offentliga utgifterna, privatisera välfärdstjänsterna och bolagisera offentliga verksamheter. Detta har haft som följd att politikerna tappat en stor del av sitt inflytande över och helhetsansvar för välfärden. I Sverige ser vi hur socialdemokraterna kämpar för att få ett fastare grepp om välfärden. Man ökar anslagen för produktion av välfärdstjänster samtidigt som man försöker dämpa de privata vinstuttagen inom vård och skola.

På grund av Ålands särskilda politiska struktur finns det inte tillräcklig efterfrågan för privat välfärdsproduktion. Istället håller många kommuner med händer och tänder fast i den kommunala välfärdsverksamheten för att berättiga sin existens. Att välfärdens kvalitet varierar mellan kommunerna är ett känt faktum.

Den viktigaste strukturella åtgärden för att förbättra välfärden på Åland är att Kommunernas socialtjänst bildas. Det skulle innebära likvärdigare och bättre välfärd till många som har rätt till stöd och bidrag för att klara sin vardag. När det sedan kommer till direkta välfärdsinsatser är införandet av allmän tandvård något som jag tycker att centern på Åland ska gå in för så får socialdemokraterna åtminstone en stark partner i denna fråga. Om vi inför allmän tandvård skulle Åland vara på samma nivå som om kringliggande regioner i fråga om välfärd. Annie Lööf är en anhängare av allmän tandvård. Bra förebild för dig och ditt parti Runar!

En annan relevant åtgärd är att sänka barnomsorgsavgifterna. Lägre barnomsorgskostnader är en viktig familjepolitisk insats för att öka barnafödandet på Åland. Dagens tidning avslöjar att kommunerna inte är särskilt villiga att finansiera köp av tjänster från Pelaren. Medmänniskor som lider av psykisk ohälsa får hjälp på Pelaren. Istället för att hacka på Socialdemokraterna tycker jag att du Runar ska jobba för att alla kommuner tar sitt ansvar och betalar för de kommunmedlemmar som anlitar Pelaren. Det är faktiskt viktigare än att försöka vinna några politiska poäng genom att kritisera socialdemokraterna. Jag kan försäkra dig att det inte är hos socialdemokraterna du finner motstånd mot välfärdsreformer. Det motståndet finns ideologiskt betydligt närmare Centern.

Trevlig sommar,

Barbro Sundback (S)