DELA

KST löser inte allt

Bäste Harry Jansson,

KST är inte svaret på Ålands utmaningar. KST handlar strängt talat om att ombilda ett kommunförbund, så att det omfattar de tyngsta områdena. KST är inte svaret på hur vi kan nå regeringsprogrammets mål om rätt äldreomsorg på rätt nivå. KST är inte heller svaret på hur vi kan trygga samma omfång och kvalitet på äldreomsorgen för alla ålänningar, oberoende av hemkommun.

Inte heller är KST svaret på hur vi får tillräckligt med folk att ställa upp för att fylla fullmäktige i våra små kommuner. KST är inte heller svaret på hur vi kan stärka kompetensen kring detaljplanering så att Till exempel Havsvidden och andra kämpande företagare kan känna sig trygga i att grundläggande formalia följs.

Det är däremot kommunreform ett svar på.

Starka primärkommuner som borgar för rättssäkerhet, klarar av att bredda medborgarens valfrihet och har kompetensen att vid behov göra komplicerade upphandlingar. Vi har dessutom ett skriande behov av att professionalisera politiken på Åland. Det börjar bli dags att lyfta också den katten på bordet.

Med en glimt i ögat skulle man kunna säga att större och starkare kommuner ger världens bästa vardag.

Jag är medveten om att det finns kritik mot landskapsregeringens sätt att göra kommunreformen.

Men allvarligt talat, vad är alternativet?

WILLE VALVE (MSÅ)