DELA

KST ger mer jämlik behandling

Jag är tacksam att KST blir av och att den nya socialvårdslagen kommer. Vi har en socialvårdslag som är väldigt gammal och är gammalmodig. Finland har haft en ny lag redan länge och kan därför hjälpa bättre.

Som mamma till diagnosbarn ser jag hur stor okunskap det finns i kommunerna och att det är en lottovinst vilken kommun man bor i, beroende på var man bor får man olika hjälp för sitt barn. Ska det vara så på lilla Åland?

Nej, alla borde få lika hjälp oberoende vilken kommun man bor i, otaliga gånger har man läst att sjukhusets socialkuratorer suckar över att reglerna är olika i alla 16 kommuner.

KST blir bra – det kommer säkert finnas barnsjukdomar i början såsom allt som är nytt – men socialarbetarna kommer att ha möjlighet att få spetskunskap, arbetskamrater och de som behöver hjälp kommer att få lika behandling.

Jag har även hört suckar över att den nya socialvårdslagen kommer att kräva mera av socialarbetaren och även bli dyrare för kommunen. Nja stämmer det verkligen? Jo, om man tittar kortsiktigt så blir det säkert dyrare och mera arbetskrävande, men långsiktigt tror jag alla vinner på det. För att skicka en ungdom till exempelvis Tallbacken kostar 9 000 euro per månad.

En barnfamilj som behöver skydd är ännu dyrare. Att skicka en ungdom till Sverige kostar cirka 20 000–25 000 euro per månad. Tänk så mycket förebyggande arbete man kan göra med dessa pengar, med att tidigt gripa in. Självklart kommer man ändå att ibland hamna placera ungdomar och familjer utanför hemmet.

Med den nya socialvårdslagen behöver inte familjer bli stigmatiserade när de söker hjälp för sitt barn som till exempel har adhd. Nu är det det mera regel än undantag att barnet hamnar inom barnskyddet och inte inom handikappservicelagen – vilket skulle vara det mest logiska. Att ha adhd är inte en barnskyddsfråga det är en funktionsnedsättning.

Det finns bara vinnare med KST och den nya socialvårdslagen. Men för att allt ska bli bra krävs att socialarbetarna vågar vilja förändras och att man även utbildar i nytänk och kunskap om exempelvis osynliga funktionsnedsättningar typ adhd/autism och att man vill jobba familjecentrerat.

I dagens läge beror det på i vilken kommun man bor i om man har rätt att få exempelvis närståendevårdstöd för ett barn – ska det vara så?

I radion nämndes det att socialarbetarna har lägre lön än sina kollegor i Finland. Om jag minns rätt ändrade man för kanske 10–15 år att socialarbetare i Finland måste ha magisterexamen inte bara kandidatexamen. Hur är det på Åland? Har våra socialarbetare magister- eller kandidatexamen? Vilka utbildningskrav har landskapet på socialarbetare?

Jag skulle önska att socialarbetarna kunde se KST och den nya socialvårdslagen som något positivt. Vi har ju flera gånger fått läsa i tidningen att vissa kommuner inte hinner göra en barnskyddsutredning inom lagens tidsgränser. Flera kommuner har gång på gång blivit prickade av ÅMHM.

Jag tror att KST och den nya socialvårdslagen kommer att hjälpa socialarbetarna att göra ett mycket bättre arbete, så att ålänningarna får lika hjälp oberoende var de bor på Åland.

FÖRÄLDER TILL DIAGNOSBARN