DELA

KST garanterar småskaligheten

Redaktören! Liberala politikerna Viveka Eriksson och Tony Asumaa anklagar mig för att vara ”närmast hånfull” mot kommunerna i sin insändare. Jag vill med eftertryck säga att jag hyser fullt förtroende för kommunerna och kommundirektörerna, inklusive deras förmåga att tala för sig själva.

Under min politiska karriär, som började 1979, har jag varit en varm förespråkare för decentralisering, närdemokrati och småskalighet.

Under mina snart 20 år i regeringen har jag, utgående från givna förutsättningar gjort vad jag kunnat för att ge kommunerna så goda verksamhetsförutsättningar som möjligt så att de i sin tur skall kunna trygga servicen till medborgarna. I min roll som finansminister och eftersom jag tagit på mig uppgiften att driva projektet Kommunernas socialtjänst ser jag det som viktigt att var pådrivande och klar i mina uppfattningar, men naturligtvis också lyssnande.

Före vi lägger det slutliga lagförslaget till Lagtinget skall alla de synpunkter och frågeställningar som framkommer under den nu pågående remissen analyseras så att förslaget blir så bra och välbalanserat som möjligt.

Jag är övertygad om att den samordning av specialomsorgen, handikappservicen, missbrukarvården och barnskyddet som KST syftar till är till förmån för alla ålänningar. I förlängningen leder en samordning av dessa små specialområden till att vi kan bibehålla ett i grunden decentraliserat samhälle med små kommuner och samtidigt säga att alla är garanterade en likvärdig service. Ibland måste man förändra för att kunna bevara.

Det som däremot börjar bekymra mig är att oppositionspolitiken från Lagtinget börjar synas allt tydligare i det kommunala arbetet. När parlamentarismen infördes 1988 i Ålands lagting ställde sig många frågan om Åland är tillräckligt stort för ett sådant arbetssätt. Jag är övertygad om att det inte är till fördel för kommunsektorns utveckling om majoritet och opposition börjar motarbeta varandra också på det kommunala planet. Det här är en viktig fråga som bör diskuteras i höstens val.

Roger Nordlund (C)

Finansminister