DELA

KST är första svaret

I min insändare 4/2 konstaterade jag att landskapsregeringens stora kommunreform havererat av flera olika skäl. Sedan håller såväl ministrar som anlitade externa utredare god min trots att de är väl medvetna om reformens alla brister. I sin replik till detta tar Wille Valve (MSÅ) upp hur bl.a. Centern i Sund hanterade folkomröstningen om den egna kommunens framtid!

Jag förstår dock behovet av att dra bort intresset från följande tydliga fakta:

– Den tidigare så kallade tvångslagen är inte längre bindande för kommunerna.

– De nu genomförda så kallade kommunutredningarna är juridiskt sett inte sådana eftersom arbetet varken upphandlats korrekt eller utredarna tillsatts på det sätt som gällande lag förutsätter.

– Åland saknar fortfarande begreppet kriskommun i sin lagstiftning och därmed är det fortsatt oklart hur kommuner i kris ska hanteras. Pinsamt!

Därmed är reformen redan en flopp och till på köpet har ministrarna lyckats skapa en ”tvångslag” som under lång tid framöver sätter stopp för varje sund kommunal förändring som till exempel ett samgående Finström-Geta och Lemland-Lumparland.

Wille Valve undrar även hur vi skapar organisationer som svarar upp mot kraven på kvalitet och rättssäkerhet. Svaret är att vi med kraft ska se till att förverkliga Kommunernas Socialtjänst (KST) som gör att de delar av socialvården som ställer extra krav på specialisering förs under ett gemensamt tak.

Från Centerns sida kan vi bara hoppas att regeringspartierna inte lyckas ställa till det även i denna viktiga framtidsfråga. Med Katarina Dahlman vid KST-rodret finns nu alla förutsättningar för ett lyckat resultat.

HARRY JANSSON (C)

GRUPPLEDARE CENTERN