DELA

Krystat gnäll från Sundmans sida

”Centern står som vanligt på hejdarnas sida” hävdar Danne Sundman (ObS) i senaste veckas debattflora och låter dessutom påskina att ”Centern vet i alla fall vad man inte vill” ifråga om näringsrättens framtida utformning. Ibland framstår faktiskt det obundna gnället som lite väl krystat!
Under ledning av Centerns Gun Carlson utarbetade en parlamentarisk kommitté för drygt tre år sedan tydliga riktlinjer om hur det åländska nationalitetsskyddet skall utvecklas (jordskyddet, hembygdsrätten och näringsrätten). Centern har för sin del valt att respektera de gemensamma politiska slutsatserna – naturligt i o m att kommitténs tankar motsvarar vår uppfattning om hur dessa hörnpelare i självstyrelsesystemet skall hanteras.
Centern har därför i debatten påpekat tre självklara saker:
-lagtinget och därmed samtliga partier skall involveras i varje förändringssteg;
-nationalitetsskyddet skall till alla delar bygga på lagstiftning och
-nämnda kommittés arbete utgör grunden för reformerna.

På basen av sin insändare förefaller det som om Sundman delar detta synsätt. Och naturligtvis vet Sundman att Centern är att lita på i dessa frågor. Bra om obundna ibland ägnar sig åt att förklara sin egen politik istället för att försöka vilseleda allmänheten. Nationalitetsskyddet borde vara en fråga som står över det onödiga politiska fäktandet.
Harry Jansson
Ordförande
Åländsk Center