DELA

Krossa glastaket!

Då är det åter internationella kvinnodagen. Det är tråkigt att den behövs, men kvinnor diskrimineras dagligen, vid lönesättning samt vid graviditet och föräldraskap är exempel på några områden.

Även inom politiken kan vi konstatera att Ålands lagting är det minst jämställda parlamentet i Norden. I många länder har man lyckats öka kvinnors deltagande i politiken med hjälp av olika slags kvotering, men här på Åland går det trögt. I de övriga nordiska länderna arbetar man med handlingsplaner för att få mera jämställda parlament, eftersom jämställdhet bildas där makt och pengar fördelas. Forskning har visat att kvinnliga ledamöter oftare avslutar sitt uppdrag i förtid. Hat och hot är den troliga orsaken, men visst spelar även omedvetna strukturer in. Ett hållbart Åland förutsätter jämställdhet och bygger på allas möjligheter att delta i samhällsbygget.

I lagtingsvalet 2015 var 40% av kandidaterna kvinnor, men bara drygt 30% av ledamöterna är kvinnor. Det närmar sig val. Flera politiska partier söker nya kandidater, så ta kontakt med ett parti om du är intresserad att krossa politiska glastak! Jag hoppas att vi tillsammans står upp och försvara de rättigheter som generationer av kvinnor innan oss kämpade för, så att vi kan bana väg för nästa generation av starka och modiga kvinnor. Så var besvärlig! Ta plats! Höj din röst och backa inte! Vi håller varandras händer när det blir läskigt.

PERNILLA SÖDERLUND
LIBERALERNA