DELA

Krokbenet på våra ungdomar

De åländska ungdomar som drabbas av landskapsregeringens (LR) passivitet i betygsfrågan ska inte vänta sig någon större sympati inom regeringsblocket bestående av liberaler, socialdemokrater och moderater.

Tvärtom ser delar av nämnda block betygsskandalen som ett sätt att få våra ungdomar att i högre grad vända sig österut i den fortsatta studiekarriären. Det finns tydligen rätt starka krafter som i ännu högre grad än idag vill likrikta Åland med Finland.

Tillträde till den svenska universitetsvärlden är för de flesta av våra ungdomar det självklara förstahandsvalet på grund av språket, kulturen, utbudet av utbildningar och närheten.

Tidigare åländska ministrar har lagt ner mycken tid och kraft på att få Åland till eget utbildningsland. Ålandsöverenskommelsen från 1921 – där Sverige gavs en avgörande roll för ålänningarnas framtida nationalitetsskydd – har ofta fungerat som en hävstång för att få upp frågorna på de politiska borden i Stockholm.

Insatserna har varit så framgångsrika att Åland till och med räknats in i den svenska floran av studeranden utomlands.

På några få år har decennier av arbete för våra ungdomars framtid kraftigt urholkats. LR har vetat om den nu beslutade omvärderingen av betygen men agerade först en månad före beslutet skulle fattas.

I motsats till tidigare uppgifter i media, förnekade inte Tony Asumaa (lib) längre att han haft vetskap om betygsreformen under en längre tid. Naturligt att tjänstemännen förblir passiva om de vet att ansvarige ministern har samma inställning.

Det är länge sedan undertecknad reagerat så starkt på en politisk fråga som betygsskandalen. I denna soppa finns allt från underlåtenhet att informera Ålands Lyceum om den förestående reformen till nonchalans inför föräldrars och elevers oro över konsekvenserna av de högre betygskraven.

”Ingen katastrof” hördes det från socialdemokratiskt håll under gårdens debatt i lagtinget. För varje enskild ungdom som helt i onödan kommer att drabbas på det personliga planet är den visade nonchalansen både en katastrof och ett veritabelt krokben i slutrakan av allt kämpande.

Harry Jansson (C)

Lagtingsledamot