DELA

Kritisera men gärna sakligt

Till messare ”Snart 70 år”.
Det är viktigt att vi får kritik för den politik vi för. Det tar vi gärna emot. Det är en förutsättning för att demokratin skall fungera. Däremot är påhopp om politikers ålder inte förenliga med demokratiska värderingarna. Numera har vi också en lagstiftning som skall förhindra åldersdiskriminerande uttalanden och behandling.
Uttrycket ”två gnälliga damer” känns också nedsättande och könsdiskriminerande. Förklenande omdömen om alla de som vill jobba med politik utifrån sin övertygelse försvagar demokratins förutsättningar att utvecklas. ”Snart 70 år” borde reflektera över vad anonyma mess som innehåller diskriminerande och nedsättande omdömen har för följder för samhällsdebatten och viljan bland medborgarna att åta sig politiska uppdrag och ett frivilligt samhällsuppdrag.
Alla, oberoende av ålder , åsikter och röstläge skall enligt den min uppfattning ha lika rätt att delta i politiken och mötas med respekt för det. Kritisera gärna vad vi gör men låt bli att hoppa på person.
Barbro Sundback
Ordförande för socialdemokraterna