DELA

Kritik är inte samma som mobbning

Tig och lid . Så avslutade jag en insändare om socialvården i Mariehamn. Jag visste knappast hur rätt jag hade.

Onsdagen den 30 januari ryckte anställda högre befattningshavare inom socialvården i Mariehamn ut till sin chefs försvar. De har minsann förtroende för chefen.

”Kliar du min rygg så kliar jag din”, verkar det handla om.

Socialchefen, och ordförande för nämnden med för den delen, borde förstå att viktigare än de anställdas förtroende, är förtroendet från invånarna i Mariehamn.

När det gäller äldrevården, framför allt Trobergshemmet, framgår av tidningarna att en stor del av förtroendet verkar vara förbrukat vid det här laget. Socialchefen verkar ha glömt bort vems uppdrag hon har. Det är innevånarna och de ropar på en gnutta medmänsklighet. Inget annat.

Det verkar vara ett ledarskapsproblem. Såväl hos chefstjänstemannen som på den politiska nivån. Varje organisation mår bra av en intern kritik utan risk för repressalier. Så kan organisationen utvecklas.

Det verkar inte vara så inom Mariehamns socialkansli av de högre befattningshavarnas insändare att läsa. Det kan vara tråkigt och jobbigt med intern kritik, men ack så utvecklande. Det är vanskligt att omge sig med ja-sägare.

Att kalla detta ifrågasättande mobbning eller mediadrev visar att befattningshavarna förstått ganska lite av situationen. Det är synd, för i många fall besitter de kompetens och kunskap om bland annat medmänsklighet och förstår att visa empati.

Att som enskild medborgare ifrågasätta en förvaltningschef och den myndighetsutövning socialkansliet bedriver är en fundamental rättighet och en viktig del av det vi kallar rättssäkerhet och demokrati. Det handlar om den rättsstat vi i Norden är stolta över.

Att tjänstemän i Mariehamns stad offentligt i en insändare jämför detta med mobbning och trakasserier är inte bara anmärkningsvärt, det är olämpligt. Det är synnerligen olyckligt att undertecknarna inte verkar förstå det.

För mig handlar det i första hand om socialhjälp. Den hjälpen verkar inte finnas förutom i lagen. Jag har insett att den inte verkar finnas för någon – oberoende av vad lagen säger.

Det är inte mobbning, det är Mariehamn!

JAN ERIK SUNDBERG

SJUK