DELA

Kris eller möjlighet till omställning

Regeringen tänker använda överskottet från Paf:s verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under corona-krisen.

Jag anser att Paf-pengarna inte ska användas till krishantering. Istället bör landskapsregeringen uppta banklån till noll eller väldigt låg ränta samt anta en avbetalningsplan, detsamma som de vill att företagen skall göra.

Paf-pengarna behövs för en omställning till ett hållbart samhälle för alla. En kris är inte bara elände. Den innebär också en stor möjlighet till förändring, utveckling och kan göra att de åländska företagen, hushållen och kommunerna kan komma stärkta ut ur detta.

Det är viktigt att regeringen förstår detta och gör allt för att stöda omställningen till ett fossil- och giftfritt Åland och lämna de ohållbara verksamheterna åt sidan. Möjligheten till omställning av samhället i en hållbarare riktning har aldrig varit större än nu.

Vi är uppmanade till att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och händerna rena. Jag hoppas att regeringen kan följa sitt eget råd och inte drabbas av panikåtgärder och försöka få allting att bli som det var före epidemin. Det kommer inte att bli som förut.

Men kommer regeringen att bidra till att vi får ett bättre, mer hållbart samhälle efter krisen? Vi har en hållbarhetsagenda och vi har Paf-pengarna som var tänkta till en tillväxt- och utvecklingsfond.

Satsa på en åländsk Green New Deal, regeringen Thörnroos.Nu eller aldrig?

DAN JANSÉN