DELA

Kriminaliteten ska bekämpas, inte jägarna

EU-kommissionen har nyligen lanserat sitt förslag om att revidera vapendirektivet. Det här förslaget har väckt stor debatt runt om i Europa men röster har hörts också på Åland där framförallt jägarkåren uttryckt oro för konsekvenserna av ett nytt direktiv.

Efter parisattackerna försöker man på EU-nivån vidta flera åtgärder för att förbättra medborgarnas säkerhet, något som givetvis är helt rätt. Att man i det sammanhanget ser till regelverken för vapen och vapenhantering är också det rimligt. Det största problemet är illegala vapen men faktum kvarstår att det till exempel går relativt enkelt går att bygga om ett legalt, halvautomatiskt vapen till ett helautomatiskt. I det närmaste lika lätt är det att bygga om vapen med blanka skott (start- eller gaspistoler).

Men det finns ett grundläggande problem i Kommissionens förslag. Inom EU:s lagstiftning ser vi allt för ofta att man anpassar lagstiftningen till förhållandena i Europas centrum utan att ta saklig hänsyn till att förhållandena ser olika ut i olika delar av unionen. Dessvärre finns dessa tendenser också i förslaget om ett reviderat vapendirektiv.

I det här fallet kan problemen i förslaget bero på att det lanserades under stor brådska. I vanliga fall ska en mera omfattande förändring av ett direktiv föregås av en konsekvensbedömning. Den gjordes inte nu eftersom Kommissionen efter morden i Paris på något sätt ville förekomma diskussionen. Det var sedan i sin tur förståeligt, men inte nödvändigtvis klokt.

Konsekvensbedömningen finns för att reda ut hur frågan ligger i de olika medlemsländerna och i det här fallet ligger den väldigt olika. Den starka tradition av jakt och viltvård som finns till exempel på Åland skiljer sig mycket från den man har nere på kontinenten.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det i nuläget enbart handlar om ett förslag som vi i Europaparlamentet snart kommer att börja arbeta med. Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att det slutliga direktivet tacklar rätt problematik. Vi måste få ett direktiv som på ett effektivt sätt skyddar medborgarna från fara men vi får inte falla i fällan att vi i vår vilja att stävja brottslighet istället försvårar för traditionell jakt eller idrottsutövning.

Den administrativa bördan måste också hållas på en rimlig nivå. Polisen och rättsväsendet ska ha en god kontroll på vapeninnehavet i samhället men resurserna ska i första hand läggas på brottsbekämpning och inte på byråkrati.

Resultatet av EU:s nya vapendirektiv måste vara att det blir besvärligare för terrorister och kriminella, inte för jägarna.

Nils Torvalds,

medlem av Europaparlamentet

Anton Nilsson,

åländsk specialmedarbetare