DELA

Kreativitet och resultat

Kreativa ämnen i skolan leder till bättre skolresultat
Lärare har ett stort ansvar. Nästan dagligen får vi läsa om vad pedagoger borde och inte borde göra för att förbättra undervisningen för både svaga och starka elever. De nordiska länderna har genomfört en studie i vad kreativa ämnen betyder för skolelevers trivsel och prestationer i teoretiska ämnen. Resultaten var entydiga. Eleverna tar ett betydligt större ansvar för den egna inlärningen och blir bättre på att presentera sina ämnen. Eleverna presterar även bättre i modersmålsundervisningen och matematik. (Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott).

Dessa konklusioner är ingen nyhet för oss pedagoger. Därför reagerar vi kraftigt när till exempel barnens litteraturdagar hotas, ett kreativt samarbete mellan läsning, skrivning, IKT, bild och musik.
Kreativitet och innovation är färdigheter som krävs bland annat inom näringslivet för att utveckla en god konkurrensförmåga. Därför vill jag politiskt jobba för att de kreativa ämnena blir en viktig fråga inom utbildningspolitiken på Åland.
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtingsvalet och kommunalvalet i Mariehamn