DELA

Kreativa lösningar för mariehamnarna

Samarbetet Centern, Obundna och Ålands framtid i Mariehamn ställer sig inte bakom socialdemokraternas utspel förra veckan i den viktiga frågan om ekonomiska ramar för verksamheterna i staden år 2013. Var finns handlingskraften och ansvaret för sparbeslutet om 2,3 miljoner euro som samtliga partier enats om i stadsfullmäktige?

Oberoende av vilken intäktsprognos man tror på, har stadens förtroende valda nyligen tagit flera beslut för att ändra på det ohållbara ekonomiska förhållningssättet som råder i staden för Mariehamnarnas fortsatta välfärd. En organisationsreform har genomförts i syfte att effektivisera arbetssättet. Därtill utreds vilka fastigheter som kan avyttras för att öka inkomsterna samt inte minst ett nytt målsättningsprogram. C-Obs-ÅF som ökade sin representation i fullmäktige i senaste val konstaterar att samtliga dessa åtgärder skulle bli onödiga ifall staden istället väljer att öka på intäktsramarna för 2013 och fortsätta som förut, vilket socialdemokraterna föreslår.

C-Obs-ÅF vill föra en långsiktigt ansvarsfull politik med skattebetalarnas pengar, ta ansvar för beslut och göra våra förslag synliga för mariehamnarna. Det allmänna konjukturläget i vår omvärld just nu tillsammans med osäkra samfundsskatter innebär att försiktighetsprincipen bör iakttas. Centern, Obundna och Ålands framtid begär fakta i stadsstyrelsen om hur inbesparingar kan göras så att en hög kvalité i stadens service behålls samtidigt som investeringar i skolor, dagis och infrastruktur kan fortsätta. Vi ser särskilt att barnomsorgen måste utvecklas för att få ökad inflyttning och att äldreomsorgen i det ombyggda Trobergshemmet säkras.

Sparförslagen behöver beakta faktiska förhållanden. Om det visar sig att stadens intäkter överträffar de budgeterade så är det inte ett problem. De ökade intäkterna kan då användas till att minska stadens skuldbörda eller tillföra staden produktiva investeringar. Dessutom finns behov att investera i tillväxt för att staden ska skapa förutsättningar för framtiden. Därför behövs nu en omställning till beslut som i fortsättningen beaktar sociala, ekonomiska och hållbarhetsaspekter!
Axel Jonsson (Åf)
Karoline Gottberg (Åf)
Tom Forsbom (Åf)
Rolf Granlund (Åf)
Anders Holmberg (Obs)
Donny Isaksson (Obs)
Erica Scott (Obs)
Stig Grönlund (Obs)
Anita Husell-Karlström (C)
Bjarne Blomster (C)
Britt Lundberg (C)
Böge Holmberg (C)
Dennis Björk (C)
Denise Bergvall (C)
Erica Sjöström (C)
Jörgen Pettersson (C)
LG Åström (C)