DELA

Krav på svenska för jordägande

Behåll kravet på kunskaper i svenska för köp av strandtomter.
Idag krävs det åländsk hembygdsrätt för att som privatperson få köpa en strandtomt på Åland. Det här är i praktiken ett bra språkskydd för det innebär att alla som köper en strandtomt på Åland måste kunna svenska. Man måste ju som bekant ha tillfredsställande kunskaper i svenska för att få hembygdsrätt enligt § 7 i självstyrelselagen.
Om man rakt av slopar kravet på hembygdsrätt för att få köpa strandtomt så slopar man samtidigt en viktig del av språkskyddet på Åland. Det här vill väl knappast någon som verkligen värnar om svenskan på Åland genomföra?

Om man vill möjliggöra för inflyttade att köpa en strandtomt genom att bygga vidare på nuvarande specialregler för tomter som understiger 4.000 kvadratmeter, på bostadsplanerat område för fast bosättning, så måste de nya reglerna kompletteras med ett krav på kunskaper i svenska. Annars urholkar man ju en viktig del av skyddet av svenskan på Åland.
Rent konkret så kunde man kopiera kravet på ”tillfredsställande kunskaper i svenska ” från § 7 i självstyrelselagen till en ny landskapslag om jordförvärvstillstånd. En fördel med detta är att man då också synliggör kravet på kunskaper i svenska så att alla förstår att jordförvärvsreglerna verkligen är ett språkskydd.

Det finns personer som säger att dom inte förstår varför man i gällande lagstiftning gör så stor skillnad på mark som är ”attraktivt” eller ”utgör ett känsligt strandområde”. För mig är det här uppenbart. Det finns ingen mark på Åland som är så eftertraktad som just våra vackra stränder och därför är det rimligt att lagstiftaren bedömer att efterfrågan på den här typen av mark kan vara extra stor från icke ålänningar som inte kan svenska. Med tanke på att syftet med jordförvärvsreglerna är att ”förverkliga den åländska befolkningens rätt till jordbesittningen på Åland” och därigenom skydda vårt svenska språk så är det naturligtvis viktigt att just stränderna behandlas extra noggrant.

Med tanke på den bekymmersamma språkutvecklingen i Finland så är det nu extra angeläget att värna om våra egna åländska språkskydd.
Anthonio Salminen (M)
http://tonysalminen.blogspot.com/