DELA

Krav i lag balansering av kommunernas ekonomi

Ålandska kommuner har inget krav på balansering av ekonomin. Kommunernas medelskuldsättning på Åland är väsentligt högre än motsvarande i riket.
Om man beaktar kommunernas uppgifter på Åland jämfört med riket borde det vara precis tvärtom eftersom landskapet ansvarar för sjukvård och utbildning på Åland. Det är anmärkningsvärt att åländska kommuner inte behöver göra upp en plan för att balansera ekonomin vid underskott såsom kommunerna i riket måste göra.
Jag anser att landskapet har ett stort ansvar när man i praktiken låter kommuner låna obegränsat utan en rimlig plan på återbetalning. En lagstiftning på Åland skulle också möjliggöra för revisorer att kunna ställa krav på ansvariga beslutsfattare.

Magnus Lundberg
GRM-Revisor