DELA

Kränkning av yrkesheder

Det är en självklarhet att socialarbetarna inte läcker uppgifter i sekretessbelagda ärenden. Enligt lagstiftningen får inga sekretessbelagda uppgifter utelämnas och det är varenda socialarbetare medveten om. Att som insändarskribenten i måndagens Nyan anonymt komma med antydningar om att kommunens sociala myndigheter eventuellt läcker sekretessbelagda uppgifter i ett barnskyddsärende till tidningarna saknar vett och sans.

Det är ett lumpet påhopp på en hel yrkeskår att i anonymitetens namn komma med sådana antydningar. Insändarskribenten vågar inte offentligt stå för sina åsikter vilket visar hur oseriösa och ansvarslösa sådana påhopp är. Dessa är kränkande för hela den åländska socialarbetarkårens yrkesheder.
Christian Beijar
sekreterare i socialarbetarföreningen
Talentia-Åland