DELA

Kränkande uttalande i lagtinget

Nya lagtingsledamoten Cita Nylund (Obs) levererade en mängd grundlösa påståenden om droganvändning vid Ålands Folkhögskola i samband med debatten om budgeten 2012.
Jag rubricerar uttalandet som förtal utan grunder.
CN talar om händelser som skedde för ca 10 år sedan och har inte besvärat sig med att ta reda på den dagsaktuella situationen. Inte en särskilt bra början för en lagtingsledamots trovärdighet.

Under de senaste 4 åren har många förändringar genomförts på folkhögskolan och jag anser att skolan inte ska lastas för vad som eventuellt skedde för 10 år sedan.
Enligt folkhögskolelagen är skolan en internatskola. På många direktionsmöten har diskussioner förts om svårigheterna med så unga elever (ofta 16 åringar) i självständigt boende, men direktionen har tagit hänsyn till elever från skärgården och har försökt skapa tryggt boende för dem.

Skolan kan inte ansvara för vad eleverna gör utanför skoltid, det kan inte Ålands Gymnasium eller grundskolorna heller göra. Men för internatsboendet har skolan tydliga regler för boendet; ingen elev har tillträde till skolan under helger eller lov, nolltolerans mot alkohol- och droger. Upptäcks regelbrott blir eleven omedelbart avstängd från internatet. Skolan tar genast kontakt med Studerandevårdsgruppen, vilket i sin tur leder till kontakter med elevens familj, vid behov socialvården samt missbrukarvården. På skolan finns en ”skolvärdinna” med uppgift att bl a se till att reglerna följs.

Jag har haft säte och stämma i landskapsregeringens parlamentariskt sammansatta alkohol- och drogkommitté i fyra år, tillsammans med bland annat Cita Nylund. Under dessa fyra år har CN inte på något sätt antytt att hon bekymrat sig över Ålands Folkhögskola, trots att hon under dessa år dessutom varit ordförande i föreningen ”Fri från narkotika” och verksamhetsledare för Power Club.
Hur ska vi förstå det CN? Är ett sånt agerande eller rättare sagt icke agerande av en person som innehar dessa betydelsefulla poster ett bevis på ansvarsfullt arbete mot droganvändande?

Några råd till lagtingsledamoten Carita Nylund. Ta reda på fakta innan du går ut med påståenden som är kränkande både för våra elever och för hela vår personal vid skolan.
Besök gärna skolan så ska vi redogöra för skolans alkohol- och drogpolicy och för skolans verksamhet och utvecklingsplaner.
Gun Carlson (C)
Ordförande i direktionen för Ålands Folkhögskola