DELA

Krafttag mot biltrafiken

Biltrafiken i Mariehamn är redan alltför omfattande. Allt fler utnyttjar bilar även för korta sträckor i staden. Härigenom sprider de avgaser, cancer och buller. Många gör sig samtidigt även skyldiga till olika brott: överhastighet, felparkeringar, körning på förbjudna vägar, bländande belysning, bristfällig utrustning, underlåtenhet att blinka, samtal i mobilen m.m., för att inte tala om värre brottslighet. Mariehamn toppar statistiken för trafikolyckor i hela landet och många har fått sätta livet till.

Trots allt detta tycks bilisterna inte känna någon skam då de till och med ensamma i bilen kör korta sträckor på några kilometer. Eftersom det är så bekvämt blir det blir lätt en ful ovana, som det är svårt att bli av med. Mariehamn och Åland är den biltätaste regionen i hela Norden, vilket även sätter käppar i hjulet för stans utveckling. Det borde därför vara varje ansvarskännande politikers främsta mål att verka för en minskad biltrafik och visa gott föredöme. Istället gör man nu det motsatta genom att hota med att nedmontera busstrafiken och göra den avgiftsbelagd. Som motiveringar anför man att staden behöver inkomster, alla ska betala för sig, och man ska röra på sig istället för att åka buss. Men är det då med biltrafiken?

Parkeringshus och parkeringsplatser har färdigställts, vägar byggs och underhålls m.m. främst för biltrafiken skull. Och det anser man att ska betalas med stadens skattemedel, medan den mycket mer nyttiga buss-trafiken inte ska få kosta. Bilisterna rör sig mycket mindre än bussresenärerna, då de inte ens orkar själva ta sig till busshållplatsen ! Nu när politikerna beslutat minska på kollektivtrafiken har de själva försatt sig i situationen att de samtidigt är tvugna att vidta åtgärder för att minska på den skadliga och kostsamma biltrafiken. De har dock hittills inte kommit med några förslag. Här följer några exempel på åtgärder som kunde vidtas:

– Kampanjer om biltrafikens skadeverkningar. Gärna med bilder på avgaser och olyckor,
– Avgifter införs åtminstone på de allmänna parkeringplatserna i centrum, isynnerhet om hotet att göra busstrafiken avgiftsbelagd genomförs,
– Bilfria bostadsområden inrättas. Åtminstone de nyaste bostadsområdena för egnahemshus från Hästskon, Lillängen m.fl. görs bilfria. Vilka fina bostadsområden det skulle bli utan annan biltrafik än riktiga invalidfordon och underhållstrafik ! Nya parkeringsplatser längs Östernäsvägen fås lätt genom att den görs enkelriktad (då har man inte längre närmare till bilen än till busshållplatsen!). Även här använder de flesta familjer fler än en bil och försummar därigenom det förtroende som getts dem,
– Avgiftsfria pendlarparkeringar inrättas i stadens utkanter så att även de som kommer från landsbygden kan undvika att ta bilen till centrum,
– Gågatan förstoras. Se hur populära gågatorna har blivit i andra städer för shopping m.m. ! Även stans egna konsulter har ju rekommenderat minskad biltrafik i centrum och EU har satt som mål minskad biltrafik i tätorter.

Det finns många andra åtgärder, men politikerna ska ju själva få presentera hur de tänkt stävja biltrafiken om kollektivtrafiken nedmonteras. Om inget görs är det väl meningen att var och en själva ska reagera för att få andra att undvika att använda bilar i staden. Det blir dålig PR för staden då information om bilsituationen i Mariehamn sprids över världen. Så skärp er nu politiker, utveckla istället kollektivtrafiken och ta itu med stadens största problem, biltrafiken !
”Mariehamnare”