DELA

Krafttag behövs för att rädda vildlaxen

Det är tillfredsställande att notera att EU-kommissionen tar krafttag mot polskt svartfiske av lax.
Jag har medverkat i två aktualitetsprogram för finsk TV där vi har belyst den vilda laxens problem. Idag är det ett fåtal älvar som mynnar ut i Östersjön där laxen leker, främst i Torne och Kalix älvar. Att plantera ut lax är inte ett bra alternativ då dödligheten till havs är stor. Utplanterad lax stör även vildlaxens lek. Naturlaxen klarar sig bättre om än inte bra i havet. EU:s målsättning är att laxbärande älvar ska producera 75 procent av vad som möjligt.
Det här innebär en stor förändring. Idag återvänder under en procent av vildlaxen tillbaka till födelseälvarna för att leka. Laxen måste garanteras en fri lejd till sina födelseplatser om vi skall kunna bevara en biologisk mångfald i Östersjön.
Drivgarnsförbudet som infördes 2008 slog hårt mot åländska yrkesfiskare. Dessvärre har den positiva effekten av drivgarnsstoppet utmätts av polska fiskare som fiskat illegalt och felrapporterat lax som öring. Svartfisket har bedrivits i en sådan omfattning att EU är tvungen att vidta hårda kontrollåtgärder för att få ett slut på eländet.
Reglerna gäller inte fritidsfisket, dock tjänstefartyg det vill säga båtar som bedriver charter. Det är klart att EUs föreslagna åtgärder påverkar även åländskt fiske. Hård kontroll och reglering på alla områden där det fiskas lax i Östersjön är tyvärr ett nödvändigt ont för att undvika en total kollaps av vildlaxbeståndet.
Efterföljer landskapsregeringen inte EUs påbud får vår kommande näringsminister sannolikt förklara för över en halv miljon tv-tittare varför Åland är klassens bråkstake.
Nils Manelius (Obs)
Lagtings- och stadsfullmäktigekandidat.