DELA

Kostnadsfria preventivmedel sparar pengar!

I en insändare i en av tidningarna läste jag ett förslag om att höja skatten på preventivmedel, med målet att det ska födas flera barn. Det låter som ett ytterligare försök att begränsa kvinnors rätt till sexuell hälsa och att själv få bestämma över hur många barn hon vill ha– och när. Jag tycker att vi ska göra precis tvärtom; vi ska öka tillgången till avgiftsfria preventivmedel.

En sådan satsning skulle stärka kvinnors rätt till sexuell hälsa utan oönskade graviditeter, och är väl motiverad, eftersom vi har de högsta aborttalen i Finland. Detta skulle öka jämställdheten, minska personligt lidande och det skulle även spara pengar inom vården. En satsning på detta skulle vara ett viktigt bidrag till att öka kvinnors hälsa, som ju sällan prioriteras högt. Kostnaden för preventivmedel faller oftast på kvinnorna, så det här skulle vara en viktig satsning för dem som redan har kostnader för mensskydd.

Inte minst skulle det här vara en viktig satsning för att alla barn ska födas efterlängtade och välkomna, och gärna också planerade. Det tycker jag alla barn har rätt till.

Många olika faktorer påverkar preventivmedelsanvändningen. I Finland, men även på andra håll, har det gjorts försök med avgiftsfria, eller subventionerade preventivmedel och resultaten visar att detta minskar antalet oönskade graviditeter, minskar sexuellt överförbara infektioner, minskar risken för gynekologiska komplikationer samt infertilitet och även risken för psykisk ohälsa minskar. Det är en investering, helt enkelt!

En naturlig följd av att tonårsgraviditeterna minskar, är att tonårsfödslar minskar. Vill vi öka nativiteten- då kan vi utöka rätten till offentligfinansierade fertilitetsbehandlingar.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)