DELA

Kostnaderna rusar i Jomala

Ordförande i Jomals kommunstyrelse gick häromdagen ut med att man skulle lösa kommunens behov av skolutrymmen och dagisplatser genom att investera 7 milj euro. Det som ordförande undanhöll var att ingenting av dessa pengar skull gå till ombyggnad av skolan.

Inte heller berättade han om kostnaderna som redan uppstått för projektet i form av inköp av olika fastigheter, inköp av dagismoduler så att man kan flytta dagiset från bankfastigheten som skall rivas. Ytterligare är oklart om rivningskostnader och trafiklösningar ingår i summan.

Dessa uppgifter inhämtade på kommunkansliet i Jomala torsdag 9 mars. Så kostnaderna för detta projekt är betydligt högre än vad Jomalas politiska ledning gått ut med.

Samlingshus cirka 7 000 000

Om- och tillbyggnad av skolan 1 500 000-2 000 000 (uppskattad kostnad)

Inköp av bank- och privat fastighet 556 000

Inköp av dagismoduler 500 000

Inköp av mark vid Överby Daghem 36 750

Rivning och trafiklösningar?

Totalt för projektet 9 592 000 – 10 092 000

Att ett projekt som fick 5 miljoner i ram nu rusat upp till dubbla utan att ingen politiker ens reagerar borde göra varje medborgare orolig.

Kommunen hade en kassa om 9,1 milj vid senaste bokslut och därtill c.a 1-1,5 milj fonderade för särskilda saker/uppgifter. Att tömma kassan på ett projekt samtidigt som kommunen har många andra lagstadgade uppgifter att sköta är inte särskilt ansvarsfullt.

Jörgen Strand