DELA

Kostnaden för Finlandskabeln drabbar hushåll och näringar

Jag blir verkligt förvånad när jag läser de liberala ministrarna Roger Erikssons och Mats Perämaas uttalanden i Ålandstidningen 9.8 om Finlandskabeln. Under behandlingen av frågan sa lagtinget tydligt och enhälligt att kostnaderna för Finlandskabeln inte får slå för hårt mot hushållen. Lagtingets finansutskott, där jag själv sitter med, gick därför in för att staten skulle bekosta 60 % av kabelns kostnader dvs 75 miljoner i stället för 40 % som landskapsregeringen föreslog. Ålandsdelegationen gick in för samma förslag som landskapsregeringen, dvs 50 miljoner. Återstående 75 miljoner ska alltså de åländska konsumenterna betala i form av höjda elkostnader.

Elkunderna på Åland betalar redan idag betydligt högre elpriser jämfört med konsumenter i riket. Finansutskottet gjorde jämförelser mellan Åland (stad respektive landsbygd), Ekenäs och Helsingfors för ett egnahemshus med en förbrukning på 5000 kWh. Medeltalet i Finland var i 12,5 per kWh medan det på den åländska landsbygden var så mycket som 18,12. Efter en kabelinvestering betyder det en ytterligare medelökning med 15 % för hushållen. Är det rimligt enligt ministrarna Perämaa och Eriksson att hushållen på Åland ska betala så mycket mer än medelkunden i riket? Särskilt mycket mer betalar jämförelsevis landsbygdens konsumenter.

”Det här är en kostnad som ålänningarna måste betala” säger Mats Perämaa och vill att lagtinget ska ge grönt ljus för Kraftnät Åland att uppta lån på 75 miljoner. Jag tycker att landskapsregeringen måste anstränga sig lite mera. Lagtinget har sagt att man inte kan pressa hushållen och näringslivet mer än 40 % av kabelinvesteringen. Landskapsregeringen borde alltså överväga att gå in med mellanskillnaden på 20 % eller låta göra en emission för att dämpa prischocken.

Därtill måste man titta närmare på hur den nya prisbilden påverkar tillverkningsindusti, produktion, lantbruk osv. Det sista Åland behöver är ytterligare pålagor som kan ha en bromsande effekt på tillväxt och utveckling. En bra näringspolitik ser till att skapa goda förutsättningar för näringarna på Åland att verka. Det förvånar mig mycket att landskapsregeringen inte alls verkar bekymra sig för det. Och hur hushållen ska ha råd när allt på Åland blir dyrare än i kringliggande regioner! Det bekymrar i alla fall mig.
Camilla Gunell (S)
Medlem i finansutskottet