DELA

Korv-Görans en käftsmäll mot Mariehamns centrum!

Först och främst: hur kan landskapsregeringen förorda en garanti om 150.000 euro till privatföretagare som vill starta upp en enhet av ett franchiseföretag på Åland? Korv-Göran är inte någon ”grillrestaurang” utan en snabbmatsbar, vilket det redan finns ett tiotal av innanför stadsgränsen. Det är i sig inte det mest väsentliga i denna insändare, för detta handlar stadsbilden i Mariehamns centrum. Men, trots allt, finns det behov av ett större snabbmatsutbud i Mariehamn?

Som undertecknad redan skrivit vid tidigare tillfälle, maj 2010, så får stadens centrum sig ytterligare en riktig ”käftsmäll”, om nu inget görs i sista stund. Det är möjligt att besvära sig mot byggnadsnämndens beslut 28.6.2010.
Några kreativa krögare har lyckats skapa en fantastisk turistmagnet i form av Lilla torget, där även Kotipizza ”halkat med” (det vettiga i det kan ifrågasättas).
Grunden för dessa krögares möjlighet att skapa det man gjort, ligger i den genuina miljö som omgärdar Lilla torget (därav tveksamheten kring att Kotipizza ligger där det ligger).

I stället för att täppa till hörnet Strandgatan/Nygatan och därmed gömma torget (och då är det heller inte längre ett torg) borde man ge ovannämnda krögare möjlighet att använda hörntomten för att utveckla den befintliga verksamhet. Detta är givetvis ej ett beslut för stadens politiker, men däremot borde den mariehamnsfödde markägaren Gert Sviberg kunna visa så mycket känsla för sin barndomsstad, att inte ”dollartecknet” tar överhand.
En fortsatt utveckling av Lilla torget borde även innebära att stadens byggnadsnämnd kräver att planket mellan Dinos och Indigo försvinner (inte staketet!) för att öppna upp samlingsplatsen ytterligare och stärka intrycket av ”välkommen in” för spontanbesökarna sommartid. De är många redan nu men lär i framtiden bli färre om man täpper till hörnet…

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius anser i sitt yttrande att ett släktskap med grannbyggnaden Kotipizza (som inte borde ligga där den ligger) berättigar byggnationen av Korv-Göran, bara man målar fasaden i färgen ”Poulukka” (märkligt sätt att uttrycka sig i beslutsadministration på Åland…).
Men återigen, det handlar om att hörntomten inte skall bebyggas!

I pressen har det skrivits på ett djupt missvisande sätt.
Att byggnadsrätten skrivs till 1.425 kvadratmeter är väldigt vilseledande. Det ger sken av att stora ytor kommer att finnas kring Korv-Göran. Så är inte är fallet, eftersom man avser att bygga vägg till vägg från Dinoshuset till Kotipizza, på hörntomtens hela yta om cirka 220 kvadratmeter.
Med Kotipizza kvar innebär den återstående byggrätten att det kan byggas ett sexvåningshus på hörntomten Strandgatan/Nygatan! Dessutom måste det då förmodligen sprängas in ett parkeringshus under Lilla Torg. Vem eller vilka som är skyldiga till att dessa möjligheter finns låter jag vara osagt, men min förhoppning var att dagens byggnadsnämnd skulle värna om centrum och därmed sätta stopp för byggnation.

Eller är det så illa att politikerna i byggnadsnämnden drabbats av byggpanik på grund av att grannkommunen bygger såväl affärsområde som bostäder, och därför släpper man till varje kvadratmeter som finns inom stadens gränser, om inte annat så på höjden?
Nu återstår bara en sak, att besvära sig mot beslutet i byggnadsnämnden 28.6.2010, för att få politiker och ansvariga tjänstemän att fundera en gång extra. Hoppas att fler än jag finner det värt besväret.

Calle Greiff