DELA

Kortsiktiga intressen får inte styra

Jag vet att jag är ute i senaste laget om jag vill ha en ändring i landskapets budget, men jag har varit upptagen med lite valarbete de senaste veckorna.
Men nu är jag tillbaka och funderar på Bergsskyddet och hur vi förvaltar verksamheten i det.

För närvarande finns ett beslut som säger att föreningar skall betala runt 3.50 euro per kvadratmeter i hyra. Ett lågt pris tycker de styrande.
Jag anser att man måste ha en helhetssyn och se på både verksamheten och på lokalerna.
De drabbade föreningarna skulle nu få helt oskäliga hyror om man räknar till den samhällsnyttan de gör.

Ålands enda karateklubb Ogawa har ett stort antal juniorer och barn i sin grupp, ett arbete de kunnat göra och bygga upp på grund av att de haft en fast plats att träna på.
Detta riskerar ny att spolieras på grund av en årshyra på 17.000 euro, något ingen ideell förening utan betydande inkomster klarar av.
Det samma gäller Mariehamns Strategispelklubb som för ett rum som med jämna mellanrum drabbas av mögel skall betala 3500 euro i året.

Jag anser att man inte skall stirra sig blind på hyra i kvadratmeter utan istället se till lokalerna, se vad annat de kan användas till än föreningslivet. Något de används till sedan 1970-talet när jag var ung och tillbringade mina högstadiekvällar där tills jag blev 15 och fick gå till Pub Bastun.
17 000 euro är inte marknadsmässig hyra, det är inte under marknadsmässig hyra, det är ett skämt och inget annat.
Jag vet att jag talar i egen sak och att jag snart tar plats i ett parlament där jag kan vara med och bestämma om hyran. Men det kan jag göra först nästa år, och då kan det vara för sent.

Jag menar att staden och landskapet tillsammans borde sätta sig när och fundera på resursfördelningen av utrymmena i Bergsskyddet, det är trots allt så att hyrorna som kommit in så här långt har varit samma pengar hela tiden.
Landskapet har gett landskapsandelar till staden som gett aktivitetsbidrag till föreningarna som gått till att betala hyran för lokalerna.

För denna summa så har staden och landskapet (många av ungdomarna kommer från kommuner utanför staden också) fått hängivna och ansvarsfulla ungdomsarbetare som fostrat och stöttat dem så att de vuxit upp till framgångsrika medborgare.
Själv har jag i 12 år tillbringat nästan alla fredagar och en hel del andra dagar och kvällar som ledare för Warhammerklubben som haft 200 ungdomar genom åren. Många av vilka fortfarande är aktiva eller känner så starkt för klubben att de ännu betalar medlemsavgiften.
I samma lilla klubb (som funnits på samma plats sedan 1985) finns flera eldsjälar som drivit andra kvällar i spelets tecken. Och detta är inte spelautomaternas tomma spelande, detta är komplicerade spel som utmanar tankeverksamheten och det logiska tänkandet.

Ovanför oss har ofta hörts skrikena från Karatens träningar, jag vet inte hur många tränare de har, jag vet inte hur många ungdomar de forstrat, men om vår lilla förening har haft 400 medlemmar genom åren, så kan jag garantera att de haft det dubbla eller tredubbla åtminstone.
Det här är fortfarande Året för Frivilligarbetet inom Europas Union. Det är fortfarande en skam att kortsiktiga ekonomiska vinster får förstöra det som byggts upp av eldsjälar och det är för djävligt att det är så tyst om det.

Jag kräver att landskapets och stadens tjänstemän sätter sig ner och försöker få en lösning innan december när i värsta fall föreningarna måste flytta ut. Och jag avslutar med en text jag fått av Mia Hanström som kan komma att i någon form finnas i nästa regeringsprogram.
”Ungdomar är nu inte bara framtid och ungdomar är en resurs, kunskapskälla och kraft som inte tas tillvara tillräckligt idag. Politiker och tjänstemän på alla nivåer får inte fortsätta att behandla ungdomar som ickemedborgare och som att de står på t illväxt. Det är förödande för ungdomarna och förödande för samhället. Vuxenvärlden lämnar bara de destruktiva och förbarnsligande arenorna öppna för unga, där finns droger, småkriminalitet och självdestruktivitet. ”

Jag anser att ta bort möjligheten för karateklubben, Strategispelklubben och Bågskyttarna att verka i Bergsskyddet i största grad är förödande för ungdomarna och för samhället och jag hoppas att det fortfarande finns tjänstemän och politiker som vågar ta beslut som inte enbart försämrar situationen.
Mvh
Igge Holmberg
Lagtingsledamot och ledare för Hammaren och Penseln r.f.