DELA

Kortrutten och dess konsekvenser

J Grönstrand , mitt miljöintresse är inte nytt. Mitt miljötänk har däremot en annan ingång än ditt, uppfattar jag det som. Du ifrågasätter MKB, den har du fått utförliga svar på av Ålands regering tidigare ca 13 sidor. Mina siffror berör flera utredningar från olika tillfällen, bla MKB för både östra och västra Föglö samt slutrapporten förstudien kortrutt.

Du ifrågasätter varför jag ”blandar” in Galtby. Det är just det som är viktigt, att se konsekvenserna av de beslut som fattas. Allt hör ihop. Gör man inte det utan väljer att som många gör se på enskilda insatser, får man ingen uppfattning av konsekvenserna.

Konsekvensbedömning efterfrågas alltid, därför måste alla bitar beaktas. Konsekvenser med ditt förslag om snabb längre trafik. Uppfattar du det som att den tunga trafik som trafikerar Långnäs – Kökar klarar sig med 2 turer per dag under sommaren? Hur har du tänkt att varutransporterna med lastbilar Kökar – Långnäs skall fungera och få lönsamhet. Hur skall de turistströmmar som kommer från Galtby komma vidare mot Sottunga och Föglö med en avgång kl 6.30 på morgonen och en gissningsvis kl 15.00.

Dagens turlista har en separat färja som trafikerar Galtby under 8 veckor (2 månader), du anser att en snabb passagerarbåt skall trafikera under 8 månader. Är det för att förbättra ekonomin på den snabbgående trafiken? Skall Galtby vara utan trafik under 6 månader? Konsekvenserna? Många fler skulle beröras.

Hoppas att du inser att allt är inte så enkelt utan det skapar konsekvenser. Konstaterar att möjligheten till dagliga besök av diverse servicefolk till den yttre skärgården begränsas, övernattningar blir ett måste och fördyrande. En möjlighet till ökat samarbete mellan de 3 nuvarande kommunerna förbättras inte utan kortrutt. Snarare blir ösamhällena ytterligare isolerade från varandra, nya marknader för skärgårdsföretagen uteblir. En framtida möjlighet att arbetspendla mellan öarna skapas inte. Ännu fler konsekvenser.

Det primära för skärgårdstrafiken är att skapa förutsättningar för skärgården. I dag är det ca 1,6 person per bil, för 25 år sedan var det närmare 3 personer i varje bil. Tror att skärgården har högre siffror än på fasta Åland. Våra innevånare i skärgården liksom pendlare till skärgården har sina egna infrastrukturer uppbyggda utifrån möjligheten att använda bil och andra motordrivna fordon. På samma villkor som invånarna på fasta Åland.

Även stora delar av landturismen är beroende av egna bussar liksom campingplatserna och stugorna. Svaret på frågan vem skärgårdstrafiken är till för kan inte ges ett enkelt svar. Konsekvenserna varierar. Kortrutten ger möjligheterna.

Jag stöder dig i kommentaren om linjefärjorna. En framtida privatiserad snabbtrafik motsäger jag mig naturligtvis inte. Fiskdiesel är en bra ide men inget som motorleverantörerna ger garanti på. Så då är det igen konsekvenserna

Mikael Staffas

Lagtingsledamot, Liberalerna