DELA

Kortrutten kan varken försvaras miljömässigt eller ekonomiskt

”Vi har inget kvar ifall vi fortsätter förstöra miljön. Vi kan inte längre främja ekonomin på bekostnad av miljön men miljöskydd kan nog främja ekonomin”. Ett klokt och insiktsfullt uttalande som gjordes av president Sauli Niinistö i valguiden i tidningen Åland inför presidentvalet nyligen.

Hoppfullt för miljön på Åland var det också när vår egen regering presenterade sin utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland för något år sedan.

En av mina första tankar var då att nu måste väl ändå regeringen lägga ner kortruttsprojektet! Det hade varit så enkelt för regeringen att göra det med hänvisning till agendan! Istället väljer regeringen att bortse från agendan och fortsätta jobba vidare med ett projekt som allt uppenbarare är ohållbart både miljömässigt och ekonomiskt för en mycket stor del av Ålands befolkning.

Fram för allt ekonomiskt, minst 58,5 miljoner kostar det. Men många anser också att de stora ingreppen på naturmiljöer både på Gripö och övriga Föglö inte är försvarbara. Det är som om naturen fortfarande bara står där i vägen för utvecklingen!

För mig finns ingen hänsynsfull skövling av naturmiljöer som det nu sägs att det skall bli! Så länge har jag varit med! Naturen blir för mycket, mycket lång tid eller för alltid vingklippt eller utplånad. Så vad är uttal och agendor värda!

Många , många ålänningar, varav en del har sitt jobb på någon skärgårdsfärja anser att nya vägar, nya färjfästen och en ny gigantisk bro är fullkomligt onödigt att bygga när det är skärgårdsfärjorna som en efter en på sikt behöver bytas ut till moderna miljövänliga färjor. Punkt slut!

Även i vårt lilla samhälle finns både nu och i framtiden många djupa hål att stoppa skattepengar i. Några aktuella exempel: Antalet äldre vårdbehövande ökar, skol- och vårdpersonal ropar efter en psykologtjänst till, Medis som gjort ett ovärderligt jobb för medborgarnas trivsel behöver medel för sin verksamhet.

För att klara våra vattendrag från ännu mera övergödning skulle vi behöva flera biogasanläggningar runt om på Åland! Gunnarsby avfallsmottagning läcker, Guttorp fiskodlingsanstalt likaså, jordbrukarna kör massvis med förskämda jordbruksprodukter till skogen då det inte finns någon biogasanläggning att köra dem till.

Ett fantastiskt och idogt jobb har gjorts privat för att få igång en biogasanläggning på fiskrens. När avser LR börja bygga helst en enda biogasanläggning för att rädda den åländska vattenmiljön?

Det är dessutom fel att binda upp kommande regeringar med lån, särskilt när det gäller en spektakulär bro och nya vägdragningar. Den som har lån är inte fri och det gäller nog också kommande landskapsregeringar.

ISABEL KVARNFORS