DELA

Kortrutten ger skärgården möjligheter

Det är med glädje som vi skärgårdsvänner och skärgårdsbor i den södra skärgården tar emot beskedet om att landskapsregeringen satsar på oss. Vi har blivit mer och mer övertygade om vikten att en utvecklad trafik är avgörande för framtiden och det är bråttom.

Ett kortare färjpass mellan Föglö och fasta Åland och bokningsmöjligheter till denna för oss som skall vidare mot Kökar och Sottunga från Föglö är oerhört viktigt. Endast fast förbindelse med tunnel eller bro skulle kunna vara bättre. Kortast möjliga avstånd till Föglö säkrar att vi även i framtiden har en fungerande trafik västerut. Billigare, renare och flexiblare är framtiden.

De fossila utsläppen måste minskas för vår gemensamma miljö. Kortare rutter kommer att skapa förutsättningar i framtiden för eldrift även på längre sträckor.

Samtidigt vill vi påtala vikten om att utnyttja de befintliga färjorna, som trafikerar södra linjen, att de fortsätter att inte minska på kapaciteten om cirka 25 fordon per färja.

Benny Mattsson, Madelaine Ekman, Fredrik Eriksson, Tobias Bonn, Jan-Erik Berg, Simon Sundberg, Dominic Karlman, Henrik Sundberg, Maria Sundberg, Lucas Sundberg, Rainer Eriksson, Håkan Enberg, Jan Karlman, Johan Engdahl, Magnus Kalm,Eva Carlberg, Filip Mattsson, Peter Westerberg, Margaretha Carlberg, Sari Hård, Fredrik Salmelin, Dan Holmström, Ing-Marie Josefsson, Nina Holmström, Hasse Holmström, Anders Bergendahl, Indrek Grezor, Olle Dahl, Kristina Sipelgas, Annette Dahl, Havspaviljongen, Eves Agro, Sandvik Gästhamn &Camping